Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
“Yên Bái - Dấu ấn trong thực hiện NQ số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

“Yên Bái - Dấu ấn trong thực hiện NQ số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

1,386 lượt xem - 15/06/2024 08:48

“Yên Bái - Dấu ấn trong thực hiện NQ số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Đường lớn đã mở

Đường lớn đã mở

654 lượt xem - 13/02/2024 10:43
Nỗ lực hoàn thành Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy

Nỗ lực hoàn thành Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy

996 lượt xem - 19/12/2023 17:33
Yên Bái chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cơ sở

Yên Bái chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cơ sở

1,476 lượt xem - 07/12/2023 19:36
Tự phê bình và phê bình gắn với học tập và làm theo lời Bác

Tự phê bình và phê bình gắn với học tập và làm theo lời Bác

786 lượt xem - 06/07/2023 19:45
Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội

1,164 lượt xem - 20/06/2023 19:28
Nâng cao ý thức tự cường trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở Yên Bái

Nâng cao ý thức tự cường trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở Yên Bái

1,020 lượt xem - 08/06/2023 17:58
Những bông hoa đẹp chào xuân

Những bông hoa đẹp chào xuân

978 lượt xem - 31/01/2022 17:53
Nhân lên những tấm lòng nhân ái

Nhân lên những tấm lòng nhân ái

3,684 lượt xem - 01/03/2020 18:52
Văn Yên tăng cường vai trò của Đảng trong các nhà trường

Văn Yên tăng cường vai trò của Đảng trong các nhà trường

1,938 lượt xem - 16/05/2019 19:41
Mỗi Chủ tịch Công đoàn – Một tấm gương tiêu biểu

Mỗi Chủ tịch Công đoàn – Một tấm gương tiêu biểu

2,142 lượt xem - 11/12/2018 23:41
CM Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 16/3/2017

CM Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 16/3/2017

4,866 lượt xem - 16/03/2017 20:14
Hiệu quả hoạt động bộ phận “một cửa” ở huyện Văn Yên

Hiệu quả hoạt động bộ phận “một cửa” ở huyện Văn Yên

6,162 lượt xem - 15/12/2016 17:51
Chuyên mục đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 24/11/2016

Chuyên mục đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 24/11/2016

5,490 lượt xem - 24/11/2016 19:31
Kết quả thực hiện Nghị quyết X về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở Yên Bái

Kết quả thực hiện Nghị quyết X về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở Yên Bái

3,648 lượt xem - 10/11/2016 19:32
Đảng viên nêu gương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đảng viên nêu gương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

4,494 lượt xem - 27/10/2016 19:38
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại