Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Thông tin liên hệ

Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái

Địa chỉ: Số 1-Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: (0216) 3852491

Fax: (0216)3853491

Email: [email protected]

BAN GIÁM ĐỐC

1.Giám đốc phụ trách – Tổng biên tập

Nguyễn Thanh Thuỷ

ĐT:

DĐ:

2.Phó giám đốc – Phó tổng biên tập

Nguyễn Tiến Tuấn

ĐT:

DĐ:

Đặng Đức Huy

ĐT: DĐ:

Nguyễn Quốc Chiến

ĐT: DĐ:

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

1.Phòng Tổ chức Hành chính

- Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Toàn

ĐT: (0216)3.855.795

DĐ: 0915.515.122

+ Phó trưởng phòng:

+ Phụ trách kế toán: Bùi Thị Thanh Hương

DĐ: 0982.695.557

2. Phòng Dịch vụ quảng cáo

ĐT: (0216)3.855.631

+ Trưởng phòng: Lê Quang Dũng

DĐ: 0941.047.666

+ Phó trưởng phòng: Phạm Học Hải

DĐ: 0913.597.008

3.Phòng Biên tập Phát thanh Truyền hình

- Trưởng phòng: Nguyễn Hương Giang

ĐT: (0216)3.854.694

DĐ: 0914.386.447

+ Phó trưởng phòng: Hà Kim Thoa

DĐ: 0915.370.258

4.Phòng Thời sự

Trưởng phòng: Hoàng Mạnh Hà

DĐ: 0945.517.282

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Nam

DĐ: 0912.299.775

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Trung Dũng

DĐ: 0989.686.567

5.Phòng Văn nghệ

- Trưởng phòng: Đỗ Thanh Tửu

DĐ: 0912.510.369

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thắng

DĐ: 0912.299.235

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thuần

DĐ: 0912.444.887

6.Phòng Thông tin điện tử

- Trưởng phòng : Nguyễn Minh Toàn

DĐ: 0912.915.677

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

DĐ: 0912.851.797

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hải

DĐ: 0912.134.771

- Bộ phận sản xuất chương trình truyền hình

ĐT: (0216)3.855.794

- Bộ phận sản xuất chương trình phát thanh

ĐT: (0216)3.855.635

- Quản trị Web và server

ĐT: (0216)3.561.000

7. Phòng Kỹ thuật công nghệ

- Trưởng Phòng: Đặng Ngọc Yến

DĐ: 0914.532.045

- Phó trưởng phòng: Phạm Tiến Dũng

DĐ: 0912.473.971

- Trung tâm KT phát sóng PT-TH

ĐT: (0216)3.892.559

8. Phòng Dân Tộc

- Trưởng phòng: Dương Thị Tình

DĐ: 0914.431.507

- Phó trưởng phòng: Triệu Thị Mến

DĐ: 0982.149.572

9. Phòng Chuyên đề

- Trưởng phòng: Hồ Công Thanh

DĐ: 0912.178.905

+ Phó trưởng phòng: Nông Tiến Nguyên

DĐ: 0988.982.118

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại