Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 6 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 6 năm 2021

18 lượt xem - 18/06/2021 15:58

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 6 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 2 tháng 6 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 2 tháng 6 năm 2021

45 lượt xem - 14/06/2021 16:30
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 6 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 6 năm 2021

297 lượt xem - 03/06/2021 10:10
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 5 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 5 năm 2021

483 lượt xem - 22/05/2021 09:38
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 1 đến Đơn vị bầu cử số 5) - Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 1 đến Đơn vị bầu cử số 5) - Tiếng Dao

201 lượt xem - 18/05/2021 16:35
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026  ( Từ Đơn vị Bầu cử số 6 đến Đơn vị bầu cử số 10) - Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 6 đến Đơn vị bầu cử số 10) - Tiếng Dao

111 lượt xem - 18/05/2021 16:35
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 11 đến Đơn vị bầu cử số 15)- Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 11 đến Đơn vị bầu cử số 15)- Tiếng Dao

123 lượt xem - 18/05/2021 16:35
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 3 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 3 tháng 5 năm 2021

804 lượt xem - 18/05/2021 07:00
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Dao

576 lượt xem - 14/05/2021 16:47
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Dao

318 lượt xem - 14/05/2021 16:47
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 2 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 2 tháng 5 năm 2021

150 lượt xem - 13/05/2021 09:01
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 5 năm 2021

528 lượt xem - 05/05/2021 15:36
Chương trình ca nhạc tiếng Dao tháng 4 năm 2021

Chương trình ca nhạc tiếng Dao tháng 4 năm 2021

204 lượt xem - 29/04/2021 08:11
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 4 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 4 tháng 4 năm 2021

1,314 lượt xem - 23/04/2021 10:54
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 4 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 4 năm 2021

201 lượt xem - 16/04/2021 16:51
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 4 năm 2021

150 lượt xem - 15/04/2021 14:21
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại