Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Chuyên đề dân tộc và phát triển số 2 tháng 6 ngày 20 6 2021

Chuyên đề dân tộc và phát triển số 2 tháng 6 ngày 20 6 2021

6 lượt xem - 20/06/2021 00:02

Chuyên đề dân tộc và phát triển số 2 tháng 6 ngày 20 6 2021

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại