Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Ngành Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gắn với ngăn chặn dịch COVID - 19

Ngành Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gắn với ngăn chặn dịch COVID - 19

102 lượt xem - 27/02/2021 18:56

Ngành Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gắn với ngăn chặn dịch COVID - 19

|< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại