Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Tăng cường tuyên truyền về truyền thống cách mạng cho học sinh

Tăng cường tuyên truyền về truyền thống cách mạng cho học sinh

60 lượt xem - 07/05/2021 20:14

Tăng cường tuyên truyền về truyền thống cách mạng cho học sinh

Đảm bảo an toàn phòng dịch trong việc chi trả lương hưu

Đảm bảo an toàn phòng dịch trong việc chi trả lương hưu

3,234 lượt xem - 04/05/2021 19:56
Chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động

Chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động

213 lượt xem - 01/05/2021 19:52
Hội Cựu chiến binh với các phong trào thi đua yêu nước

Hội Cựu chiến binh với các phong trào thi đua yêu nước

240 lượt xem - 30/04/2021 20:36
Xã Thượng Bằng La nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Thượng Bằng La nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

84 lượt xem - 30/04/2021 19:39
Vẹn nguyên ký ức sau 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam

Vẹn nguyên ký ức sau 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam

96 lượt xem - 29/04/2021 20:07
Ứng dụng KHCN trong cảnh báo và phòng chống thiên tai

Ứng dụng KHCN trong cảnh báo và phòng chống thiên tai

81 lượt xem - 26/04/2021 11:33
Huyện Văn Yên với Chương trình hành động 18 của Tỉnh uỷ

Huyện Văn Yên với Chương trình hành động 18 của Tỉnh uỷ

390 lượt xem - 25/04/2021 18:47
Trấn Yên sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Trấn Yên sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

129 lượt xem - 22/04/2021 11:51
Phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

276 lượt xem - 21/04/2021 19:26
Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

1,443 lượt xem - 21/04/2021 19:26
"Thắp lửa" đam mê đọc sách cho học sinh

"Thắp lửa" đam mê đọc sách cho học sinh

708 lượt xem - 21/04/2021 19:26
Ngành Y tế Yên Bái nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

Ngành Y tế Yên Bái nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

216 lượt xem - 20/04/2021 11:26
Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

171 lượt xem - 19/04/2021 11:39
Gặp gỡ những Nhà giáo ưu tú của tỉnh Yên Bái

Gặp gỡ những Nhà giáo ưu tú của tỉnh Yên Bái

384 lượt xem - 18/04/2021 17:39
Chuyên đề dân tộc và phát triển số 2 tháng 4 ngày 18 4 2021

Chuyên đề dân tộc và phát triển số 2 tháng 4 ngày 18 4 2021

291 lượt xem - 16/04/2021 08:38
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại