Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Hội nghị tham vấn về một số nội dung về chuyển đổi số

Hội nghị tham vấn về một số nội dung về chuyển đổi số

141 lượt xem - 08/12/2021 19:32

Hội nghị tham vấn về một số nội dung về chuyển đổi số

Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

105 lượt xem - 08/12/2021 19:32
UBND huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ thời gian tới

UBND huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ thời gian tới

102 lượt xem - 08/12/2021 19:32
Dự báo thời tiết ngày 8 tháng 12 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 8 tháng 12 năm 2021

45 lượt xem - 08/12/2021 19:03
Tin tức đời sống ngày 8 tháng 12 năm 2021

Tin tức đời sống ngày 8 tháng 12 năm 2021

72 lượt xem - 08/12/2021 19:03
Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2022

192 lượt xem - 08/12/2021 14:25
Kỳ họp thứ thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thông qua 20 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thông qua 20 nghị quyết quan trọng

534 lượt xem - 07/12/2021 19:40
Hội nghị triển khai nghị quyết Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX về phát triển kinh tế, xã hội

Hội nghị triển khai nghị quyết Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX về phát triển kinh tế, xã hội

174 lượt xem - 07/12/2021 19:40
Tin tức và Đời sống ngày 7 tháng 12 năm 2021

Tin tức và Đời sống ngày 7 tháng 12 năm 2021

237 lượt xem - 07/12/2021 19:10
Phát biểu Bế mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

Phát biểu Bế mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

126 lượt xem - 07/12/2021 18:51
Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 12 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 12 năm 2021

72 lượt xem - 07/12/2021 17:58
Các đại biểu thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID - 19

Các đại biểu thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID - 19

459 lượt xem - 07/12/2021 11:22
Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

291 lượt xem - 07/12/2021 11:22
Các cấp hội Cựu chiến binh đi đầu trong các phong trào thi đua

Các cấp hội Cựu chiến binh đi đầu trong các phong trào thi đua

87 lượt xem - 06/12/2021 19:53
Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thảo luận nhiều nội dung quan trọng

387 lượt xem - 06/12/2021 19:42
Tin tức và Đời sống ngày 6 12 2021

Tin tức và Đời sống ngày 6 12 2021

336 lượt xem - 06/12/2021 17:59
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại