Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Ấn tượng Liên hoan Tiếng hát công chức, viên chức, lao động năm 2024

Ấn tượng Liên hoan Tiếng hát công chức, viên chức, lao động năm 2024

30 lượt xem - 24/05/2024 15:35

Ấn tượng Liên hoan Tiếng hát công chức, viên chức, lao động năm 2024

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại