Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Huyện Yên Bình dẫn đầu toàn tỉnh về số người cài đặt ứng dụng YenBai-S

Huyện Yên Bình dẫn đầu toàn tỉnh về số người cài đặt ứng dụng YenBai-S

78 lượt xem - 10/06/2023 18:59

Huyện Yên Bình dẫn đầu toàn tỉnh về số người cài đặt ứng dụng YenBai-S

Lục Yên tăng tốc hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng YENBAI-S

Lục Yên tăng tốc hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng YENBAI-S

240 lượt xem - 05/06/2023 11:02
Đoàn thanh niên huyện Mù Cang Chải hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái-S

Đoàn thanh niên huyện Mù Cang Chải hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái-S

516 lượt xem - 04/06/2023 19:19
Nhân dân Yên Bình tích cực cài đặt ứng dụng Yên Bái - S để nâng cao chất lượng cuộc sống

Nhân dân Yên Bình tích cực cài đặt ứng dụng Yên Bái - S để nâng cao chất lượng cuộc sống

654 lượt xem - 02/06/2023 11:16
Hiệu quả bước đầu xây dựng Nhà văn hóa số ở Yên Bình

Hiệu quả bước đầu xây dựng Nhà văn hóa số ở Yên Bình

840 lượt xem - 01/06/2023 11:07
Sôi động “Chiến dịch 145 ngày đêm phát triển công dân số - Từ khu phố tới bản làng” tại huyện Văn Yên

Sôi động “Chiến dịch 145 ngày đêm phát triển công dân số - Từ khu phố tới bản làng” tại huyện Văn Yên

1,128 lượt xem - 29/05/2023 18:39
Trấn Yên tích cực tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng YenBai-S

Trấn Yên tích cực tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng YenBai-S

2,010 lượt xem - 29/05/2023 10:33
Nhân rộng mô hình chợ 4.0 ở huyện Văn Yên

Nhân rộng mô hình chợ 4.0 ở huyện Văn Yên

2,346 lượt xem - 28/05/2023 16:11
Hội nghị tuyên truyền về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2023

Hội nghị tuyên truyền về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2023

3,102 lượt xem - 18/05/2023 19:31
Tuyên truyền, triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại thành phố Yên Bái

Tuyên truyền, triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại thành phố Yên Bái

2,982 lượt xem - 18/05/2023 19:31
Ký, công bố Kế hoạch phối hợp về chuyển đổi số và nâng cao giá trị thương hiệu, sản phẩm chè Shan tuyết Suối Giàng (Văn Chấn)

Ký, công bố Kế hoạch phối hợp về chuyển đổi số và nâng cao giá trị thương hiệu, sản phẩm chè Shan tuyết Suối Giàng (Văn Chấn)

3,276 lượt xem - 18/05/2023 14:25
Phường Minh Tân, TP Yên Bái triển khai xây dựng phường chuyển đổi số nâng cao năm 2023

Phường Minh Tân, TP Yên Bái triển khai xây dựng phường chuyển đổi số nâng cao năm 2023

3,060 lượt xem - 18/05/2023 11:42
“Bác sỹ số” hướng tới người bệnh

“Bác sỹ số” hướng tới người bệnh

3,132 lượt xem - 17/05/2023 11:18
Văn Yên triển khai “Chiến dịch phát triển công dân số - từ khu phố tới bản làng”

Văn Yên triển khai “Chiến dịch phát triển công dân số - từ khu phố tới bản làng”

3,204 lượt xem - 16/05/2023 11:40
Tọa đàm “Thanh niên Yên Bái chủ động, sáng tạo trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay”

Tọa đàm “Thanh niên Yên Bái chủ động, sáng tạo trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay”

3,240 lượt xem - 13/05/2023 19:43
Nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

3,690 lượt xem - 13/05/2023 19:43
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại