Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Sở Công thương và Sở Thông tin & Truyền thông ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 – 2025

Sở Công thương và Sở Thông tin & Truyền thông ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 – 2025

54 lượt xem - 16/04/2024 19:39

Sở Công thương và Sở Thông tin & Truyền thông ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 – 2025

Văn Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023

Văn Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023

1,638 lượt xem - 13/04/2024 10:45
Kinh nghiệm phát triển công dân số ở Văn Yên

Kinh nghiệm phát triển công dân số ở Văn Yên

792 lượt xem - 10/04/2024 18:01
Viettel Yên Bái sẽ hỗ trợ huyện Mù Cang Chải về chuyển đổi số

Viettel Yên Bái sẽ hỗ trợ huyện Mù Cang Chải về chuyển đổi số

324 lượt xem - 10/04/2024 10:52
Thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm hoàn thành 34 mục tiêu CĐS năm 2024

Thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm hoàn thành 34 mục tiêu CĐS năm 2024

276 lượt xem - 02/04/2024 10:45
Tập huấn kỹ năng sử dụng công cụ số phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất và người Yên Bái

Tập huấn kỹ năng sử dụng công cụ số phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất và người Yên Bái

564 lượt xem - 30/03/2024 10:52
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

588 lượt xem - 28/03/2024 11:04
Văn Chấn đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Văn Chấn đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

1,236 lượt xem - 22/03/2024 19:04
Chuyển đổi số vì hạnh phúc của người dân

Chuyển đổi số vì hạnh phúc của người dân

1,398 lượt xem - 11/02/2024 17:59
Yên Bái tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục

Yên Bái tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục

1,686 lượt xem - 17/01/2024 11:07
Chương trình chuyến xe “Chuyển động số” tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên

Chương trình chuyến xe “Chuyển động số” tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên

1,602 lượt xem - 16/01/2024 10:55
Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình chuyến xe “Chuyển động số”

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình chuyến xe “Chuyển động số”

1,158 lượt xem - 13/01/2024 18:02
Văn Yên xây dựng nông thôn mới gắn với tiến trình chuyển đổi số

Văn Yên xây dựng nông thôn mới gắn với tiến trình chuyển đổi số

1,152 lượt xem - 05/12/2023 17:57
Tuổi trẻ Lục Yên tiên phong, chủ động trong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Lục Yên tiên phong, chủ động trong chuyển đổi số

768 lượt xem - 24/11/2023 19:00
Người dân hưởng lợi trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai từ việc quét mã QR

Người dân hưởng lợi trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai từ việc quét mã QR

936 lượt xem - 24/11/2023 11:04
Lục Yên đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Lục Yên đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính

1,062 lượt xem - 12/11/2023 19:14
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại