Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Chuyên mục đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 24/11/2016

5,490 lượt xem - 24/11/2016 19:31
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại