Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Xin chờ trong giây lát...

Yên Bái chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cơ sở

1,410 lượt xem - 07/12/2023 19:36

Bản tin trước

[Xem thêm]
Tự phê bình và phê bình gắn với học tập và làm theo lời Bác

Tự phê bình và phê bình gắn với học tập và làm theo lời Bác

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội

Nâng cao ý thức tự cường trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở Yên Bái

Nâng cao ý thức tự cường trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở Yên Bái

Những bông hoa đẹp chào xuân

Những bông hoa đẹp chào xuân

Hiệu quả hoạt động bộ phận “một cửa” ở huyện Văn Yên

Hiệu quả hoạt động bộ phận “một cửa” ở huyện Văn Yên

Chuyên mục đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 24/11/2016

Chuyên mục đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 24/11/2016

Kết quả thực hiện Nghị quyết X về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở Yên Bái

Kết quả thực hiện Nghị quyết X về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở Yên Bái

Đảng viên nêu gương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đảng viên nêu gương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Trạm Tấu với Nghị quyết phát triển chăn nuôi

Trạm Tấu với Nghị quyết phát triển chăn nuôi

Hiệu quả của những nghị quyết phát triển kinh tế ở nông thôn

Hiệu quả của những nghị quyết phát triển kinh tế ở nông thôn

Xã Vân Hội huyện Trấn Yên với nghị quyết phát triển thủy sản

Xã Vân Hội huyện Trấn Yên với nghị quyết phát triển thủy sản

Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 28 4 2016

Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 28 4 2016

Nghiên cứu khoa học- Giải pháp quan trọng nâng cao nguồn nhân lực ngành Y tế

Nghiên cứu khoa học- Giải pháp quan trọng nâng cao nguồn nhân lực ngành Y tế

Yên Bái hướng tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII

Yên Bái hướng tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày tháng 11 - 2015

Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày tháng 11 - 2015

Phụ nữ Yên Bái với việc thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ

Phụ nữ Yên Bái với việc thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ

Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 27 8 2015

Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 27 8 2015

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại