Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Đảng viên nêu gương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

4,494 lượt xem - 27/10/2016 19:38
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại