Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

CHỈ THỊ Số: 07 /CT-UBND Tỉnh Yên Bái

Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 07 /CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Yên Bái, ngày 14 tháng 03 năm 2013

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại


Năm 2012, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bệnh dại trên đàn chó nuôi diễn biến rất phức tạp, nhiều người bị chó dại cắn gây chết người. Nguyên nhân do chăn nuôi chó, mèo thả rông; việc kiểm soát nuôi nhốt, vận chuyển, giết mổ chó, mèo chưa chặt chẽ; một phần do người dân chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của bệnh dại nên chủ quan lơ là, bị chó cắn không đi tiêm phòng vắc xin dại, không thực hiện tiêm phòng bắt buộc vắc xin phòng dại cho chó, mèo.

Năm 2013, thời tiết nắng nóng dễ dẫn đến dịch bệnh dại trên động vật có nguy cơ phát triển. Để ngăn chặn khả năng bệnh dại bùng phát trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người trong cộng đồng và tiếp tục thực hiện Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc phòng, chống bệnh dại ở động vật; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, tính chất nguy hiểm của bệnh dại ở động vật khi lây sang người để nhân dân hiểu và thực hiện cam kết 5 không: Không nuôi chó, mèo khi chưa khai báo với chính quyền và cơ quan chức năng; Không nuôi chó, mèo nếu không tiêm phòng bệnh dại; Không nuôi chó, mèo thả rông; Không để chó, mèo cắn người; Không nuôi chó, mèo gây ô nhiễ môi trường. Khi bị chó, mèo cắn tự giác đến các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo theo nội dung chỉ đạo tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ; đặc biệt là những nơi có bệnh dại xảy ra năm 2012, tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin dại năm 2013 cho đàn chó, mèo trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình bệnh dại đến tận thôn, bản, tổ dân phố, hộ nuôi chó, mèo; giao trách nhiệm giám sát, phát hiện bệnh dại ở súc vật cho cán bộ thú y cấp xã, phường, thị trấn và các trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng tham gia giám sát tình hình bệnh dại; thực hiện các hướng dẫn về phòng bệnh dại của cơ quan thú y.

- Củng cố và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp, phân công từng thành viên phụ trách các địa bàn cụ thể; khi phát hiện dịch bệnh cần huy động các lực lượng xử lý triệt để các ổ dịch theo quy định, không để lây lan ra diện rộng.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển, giết mổ chó, mèo trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc ngành phối hợp với các cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn chó, mèo; tuyên truyền hướng dẫn người dân về triệu chứng và mức độ nguy hiểm của bệnh dại ở động vật để người dân phát hiện và khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nuôi nhốt, vận chuyển, giết mổ chó, mèo theo đúng quy định hiện hành.

- Triển khai các biện pháp tổng hợp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả; xây dựng kế hoạch và chiến lược phòng, chống dịch bệnh dại ở động vật.

3. Sở Y tế

- Tuyên truyền về các phương pháp phòng bệnh dại trên người giúp nhân dân hiểu, tự giác đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng vắc xin khi bị súc vật nghi dại cắn; không chữa bệnh dại bằng thuốc không rõ nguồn gốc.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh:

+ Chuẩn bị đầy đủ số lượng, chất lượng vắc xin bệnh dại và huyết thanh kháng dại để tiêm phòng và chữa trị kịp thời cho người bị chó, mèo nghi dại cắn; tổ chức tốt khám, tư vấn, chữa trị theo Quy định của Bộ Y tế.

+ Lập sổ theo dõi các trường hợp người tiêm vắc xin phòng dại, thông báo kịp thời với cơ quan Thú y địa phương để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật nhằm hạn chế thấp nhất lây bệnh dại lây sang người.

- Báo cáo Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế, tranh thủ sự hỗ trợ, chỉ đạo về chuyên môn để kịp thời đưa ra các biện pháp phòng, chống bệnh dại phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

4. Chi cục Thú y tỉnh:

- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn chuyên môn về các biện pháp phòng chống bệnh, tổ chức triển khai giám sát dịch bệnh dại trên động vật, thực hiện chế độ báo cáo về công tác phòng, chống bệnh dại, công tác giám sát bệnh dại và quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

5. Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí kịp thời để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Các cơ quan Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế thường xuyên thông tin, tuyên truyền về bệnh dại, đặc biệt là mối nguy hiểm của bệnh dại ở người để người dân nâng cao nhận thức trong phòng, chống bệnh dại trên người; hợp tác với cơ quan Thú y trong phòng, chống bệnh dại ở động vật.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triể nông thôn, Sở Y tế tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành; đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu VT, VX, NLN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Xuân Nguyên

baoxaydung.com.vn

TagTags:

Tin mới hơn

Rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân covid- 19 theo các thông báo khẩn

Rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân covid- 19 theo các thông báo khẩn

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ra công văn khẩn: Về việc rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của Sở Y tế Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Hòa Bình. Theo đó công văn có nội dung như sau:

Nắng nóng kéo dài, Hà Nội có thể trên 38 độ

Nắng nóng kéo dài, Hà Nội có thể trên 38 độ

TPO - Nắng nóng dự báo kéo dài trong suốt tuần tới với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, riêng vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ có thể trên 39 độ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, Hóc Môn) đã có mặt tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội diễn ra tại huyện Củ Chi (TPHCM) để vận động bầu cử.

"Ổ dịch" Bệnh viện K thêm bệnh nhân dương tính, Hà Nội thêm 2 ca cộng đồng

"Ổ dịch" Bệnh viện K thêm bệnh nhân dương tính, Hà Nội thêm 2 ca cộng đồng

Dân trí: Sáng 9/5, "ổ dịch" Bệnh viện K ghi nhận thêm 1 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong khi đó, 10 giờ sáng CDC Hà Nội báo cáo thêm 2 ca dương tính trong cộng đồng ở Nhân Chính, Thanh Xuân và ở Phúc Thọ, Hà Nội.

Về Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Về Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Cùng với quần thể di tích chiến thắng Điện Biên, di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ và điểm du lịch phụ trợ luôn là “địa chỉ đỏ” thu hút du khách tìm về khi đặt chân lên mảnh đất Điện Biên- Tây Bắc Tổ quốc.

Đổi thay trên mảnh đất lịch sử

Đổi thay trên mảnh đất lịch sử

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay khách du lịch lên Điện Biên không nhiều. Tuy nhiên, “sức hút” của việc Điện Biên khởi công xây dựng đền thờ liệt sĩ trên đồi F và khánh thành bức tranh Panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ, đã đưa một số du khách về nơi từng diễn ra trận thư hùng 67 năm trước. Bên cạnh việc thăm lại các di tích của trận đánh lịch sử, du khách còn muốn chứng kiến một thành phố trẻ đang thay da đổi thịt từng ngày.

Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX theo từng đơn vị bầu cử

Thêm 4 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 61 trường hợp mắc Covid-19

Thêm 4 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 61 trường hợp mắc Covid-19

Dân trí Bộ Y tế tối ngày 16/3 xác nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 61 trường hợp. Trong đó, 3 ca mắc tại Hà Nội, 1 ca mắc tại Ninh Thuận.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
Điện Biên rực rỡ sắc đỏ trước đại lễ

Điện Biên rực rỡ sắc đỏ trước đại lễ

Chiều 6/5, thành phố Điện Biên rực rỡ cờ hoa. Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ kỷ niệm 60 năm được gấp rút hoàn thiện.

THÔNG BÁO Tuyển phát thanh viên

Đài Phát thanh- truyền hình Yên Bái thông báo tuyển dụng Phát thanh viên, dẫn chương trình phát thanh, chương trình truyền hình trong năm 2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Hội Đá quý tỉnh Yên Bái

Số: 1199/QĐ-UBND

Quyết định số: 1194/ QĐ-UBND

Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”

1202/QĐ-UBND

12/09/2013

QUYẾT ĐỊNH(Số: 11/2013/QĐ-UBND)

Về việc Quy định đối tượng chịu phí; mức thu; tỷ lệ phần trăm (%) tiền phí được để lại cho xã phường, thị trấn; phương thức tổ chức thu và quản lý, sử dụng đối với phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH(Số: 12/2013/QĐ-UBND)

Về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH(Số: 12/2013/QĐ-UBND)

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại