Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025 QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦY YÊN BÁI

Quyết định số: 1194/ QĐ-UBND

Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”

UBND TỈNH YÊN BÁI

BCĐ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN " CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBCCVC TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2013-2016"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Số: 1194/ QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Yên Bái, ngày 11 tháng  9  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án  “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”

 

 
 

 

 


TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH

THU HÚT, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBCCVC TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ  Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12 tháng 9 năm 2006 của BTV Tỉnh uỷ về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1132 /QĐ-UBND ngày 30  tháng  8  năm 2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016” gồm các ông (bà) có tên  sau:

1. Ông Đỗ Đức Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Tổ trưởng

2. Ông Trần Văn Thân, Trưởng phòng Chính sách, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ- Tổ phó.

3. Bà Nguyễn Thị Bảo, Trưởng phòng Đào tạo Sở Nội vụ- Tổ phó.

4. Bà Hoàng Thị Biền, Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ- Thành viên.

5. Ông Trần Hải Long, Chuyên viên phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh- Thành viên.

6. Ông Trần Thanh Chương, Trưởng phòng Văn hoá xã hội, Sở Kế hoạch và đầu tư- Thành viên.

7. Bà Hà Thị Bàn, Trưởng phòng Xây dựng và thẩm định văn bản, Sở Tư pháp- Thành viên.

8. Bà Kim Thị Chuyên, Chuyên viên phòng Kế hoạch và quản lý ngân sách, Sở Tài chính- Thành viên.

9. Ông Phạm Duy Quang, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn- Thành viên.

10. Bà Ngô Hồng Hạnh, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Yên Bái- Thành viên.

11. Ông Trần Văn Hiển, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế- Thành viên.

12. Ông Sa Huy Hoàng, Chuyên viên phòng Chính sách Dân tộc,  Ban dân tộc- Thành viên.

13. Ông Trần Văn Cẩn, Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ,  Sở Giáo dục và đào tạo- Thành viên.

Điều 2. Chế độ làm việc của Tổ công tác giúp việc

1. Tổ Công tác giúp việc có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các nhiệm vụ có liên quan trong việc xây dựng chính sách thu hút, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Tổ Công tác giúp việc do Tổ trưởng phân công.

3. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

                   

Nơi nhận:                                                                            

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;          

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ngô Thị Chinh

 

baoxaydung.com.vn

TagTags:

Tin mới hơn

them 4 ca nhiem moi viet nam ghi nhan 61 truong hop mac covid 19

Thêm 4 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 61 trường hợp mắc Covid-19

Dân trí Bộ Y tế tối ngày 16/3 xác nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 61 trường hợp. Trong đó, 3 ca mắc tại Hà Nội, 1 ca mắc tại Ninh Thuận.

dien bien ruc ro sac do truoc dai le

Điện Biên rực rỡ sắc đỏ trước đại lễ

Chiều 6/5, thành phố Điện Biên rực rỡ cờ hoa. Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ kỷ niệm 60 năm được gấp rút hoàn thiện.

THÔNG BÁO Tuyển phát thanh viên

Đài Phát thanh- truyền hình Yên Bái thông báo tuyển dụng Phát thanh viên, dẫn chương trình phát thanh, chương trình truyền hình trong năm 2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Hội Đá quý tỉnh Yên Bái

Số: 1199/QĐ-UBND

Tin cũ hơn

[Xem thêm]

1202/QĐ-UBND

12/09/2013

QUYẾT ĐỊNH(Số: 11/2013/QĐ-UBND)

Về việc Quy định đối tượng chịu phí; mức thu; tỷ lệ phần trăm (%) tiền phí được để lại cho xã phường, thị trấn; phương thức tổ chức thu và quản lý, sử dụng đối với phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH(Số: 12/2013/QĐ-UBND)

Về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH(Số: 12/2013/QĐ-UBND)

QUYẾT ĐỊNH(Số: 12/2013/QĐ-UBND)

Về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH Số: 1548/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển chế biến gỗ rừng trồng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2025

CHỈ THỊ Số: 02/CT-UBND Tỉnh Yên Bái

Về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Tỵ 2013 và tổ chức tốt kế hoạch trồng rừng năm 2013

CHỈ THỊ Số: 07 /CT-UBND Tỉnh Yên Bái

Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại