Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

60 năm quân giải phóng miền Nam Việt Nam: Sự lựa chọn của lịch sử

VOV.VN - Sự ra đời của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam cho thấy sự chỉ đạo chiến lược rất đúng đắn, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, quy luật phát triển của chiến tranh, trực tiếp tăng cường sức mạnh của cách mạng miền Nam.

Quân giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức thành lập ngày 15/2/1961, giữ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trải qua chặng đường 15 năm vừa xây dựng, vừa chiến đấu (1961-1975), Quân giải phóng miền Nam từng bước trưởng thành vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

60 nam quan giai phong mien nam viet nam su lua chon cua lich su
Ngày 15/2/1961, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức thành lập.

Mỹ mở các cuộc hành quân càn quét, dồn dân lập “ấp chiến lược”

Đến đầu năm 1961, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang đứng trước tình thế mới. Phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) của nhân dân miền Nam thắng lợi đã chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ. Trước sự đấu tranh của quần chúng cách mạng, địch tăng cường đàn áp. Trên thế giới, phe xã hội chủ nghĩa không ngừng lớn mạnh, là chỗ dựa cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân phát triển. Hệ thống các nước thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đang tan rã từng mảng ở nhiều nơi.

Để đối phó, đầu năm 1961, John F. Kennedy lên làm Tổng thống Mỹ, đề ra chiến lược toàn cầu “phản ứng linh hoạt”. Mỹ thực hiện thí điểm ở miền Nam Việt Nam chiến lược toàn cầu mới, chuyển sang chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Đây là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới được tiến hành bằng quân đội tay sai dưới sự chỉ huy của hệ thống “cố vấn” quân sự Mỹ và sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ nhằm chống lại phong trào cách mạng và nhân dân miền Nam. Thực hiện chiến lược mới đề ra, chỉ thời gian ngắn, Mỹ tăng nhanh viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn, đưa vào miền Nam số lượng ngày càng nhiều các cố vấn quân sự và lực lượng hỗ trợ chiến đấu; đồng thời tăng cường bắt lính, mở các cuộc hành quân càn quét, dồn dân lập “ấp chiến lược”,...

60 nam quan giai phong mien nam viet nam su lua chon cua lich su
Các xe tăng chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Đấu tranh vũ trang không phải để tự vệ mà phải tiến công và tiêu diệt địch

Căn cứ vào tình hình trong nước và trên thế giới, cuối tháng 1/1961, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã họp bàn về phương hướng và nhiệm vụ công tác trước mắt của cách mạng miền Nam, đề phương châm đấu tranh: “Đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh chính trị, đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang lên song song với đấu tranh chính trị, tấn công địch bằng cả hai mặt chính trị và quân sự”. Đấu tranh vũ trang trước đây cốt để tự vệ nay đã được nâng lên nhiệm vụ tiến công và tiêu diệt địch, phối hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị nhằm đủ sức đương đầu với những bước leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Bộ Chính trị nhấn mạnh: Vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang cần phải làm hết sức khẩn trương. Phải sớm hình thành tổ chức thống nhất, giải quyết tốt các vấn đề về kỹ chiến thuật, chỉ đạo tác chiến, trang bị, cung cấp cho bộ đội, chú trọng xây dựng những đơn vị tập trung mạnh. Đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể lúc đó, chủ trương này rõ ràng là nội dung mới, hình thái mới của chiến tranh cách mạng miền Nam, là sự chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Bộ Chính trị nhằm đương đầu với kẻ thù rất hung bạo, nguy hiểm và xảo quyệt.

Thực hiện quyết nghị của Bộ Chính trị đề ra, ngày 15/2/1961, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức thành lập. Trong chỉ thị gửi lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam, Tổng Quân ủy (Quân ủy Trung ương) khẳng định rõ: “Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam, do Đảng sáng lập và xây dựng, giáo dục và lãnh đạo (...). Quân giải phóng miền Nam Việt Nam kế tục truyền thống anh dũng, tinh thần quật khởi và đoàn kết chiến đấu của nhân dân miền Nam anh hùng, kế tục truyền thống vẻ vang phục vụ nhân dân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Mục tiêu chiến đấu của quân đội, đó là kiên quyết thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đảng, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện dân tộc độc lập, người cày có ruộng, tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

Sau khi thành lập, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam vừa chiến đấu vừa xây dựng, kết hợp lực lượng tại chỗ với lực lượng chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc; được sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân miền Nam và sự phối hợp chiến đấu chặt chẽ của quân dân hai nước bạn Lào, Campuchia, nhờ đó có sự lớn mạnh nhanh chóng, hình thành tổ chức quân sự tập trung thống nhất trên phạm vi toàn miền, trở thành lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc; đồng thời không ngừng đẩy mạnh tác chiến tiêu diệt địch, từ đánh tập trung quy mô đại đội (1961), tiến lên đánh tập trung quy mô tiểu đoàn, trung đoàn (1963 - 1965), sư đoàn (từ cuối 1965). Từ năm 1972, Quân giải phóng đã tiến lên đánh tập trung quy mô nhiều sư đoàn rồi quân đoàn và nhiều quân đoàn, tác chiến hợp đồng binh chủng, quân chủng, từng bước làm thất bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965), “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968), “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 1975)” của Mỹ - chính quyền Sài Gòn. Những chiến công vang dội tiêu biểu như Ấp Bắc (1963), Bình Giã (1964), Vạn Tường, Ia Đrăng (1965), Tết Mậu Thân, Khe Sanh (1968), Quảng Trị (1972) và đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975, đã khẳng định sức mạnh to lớn của Quân giải phóng miền Nam, góp phần tô thắm thêm truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự lựa chọn của lịch sử

Sự ra đời của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là dấu mốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Nó đánh dấu bước chuyển căn bản của cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng, cho thấy sự chỉ đạo chiến lược rất đúng đắn, sáng tạo đáp ứng yêu cầu, quy luật phát triển của chiến tranh, trực tiếp tăng cường sức mạnh của cách mạng miền Nam, sẵn sàng đương đầu và đập tan các kế hoạch quân sự mới của Mỹ - chính quyền Sài Gòn. Đồng thời, góp phần khẳng định sự độc lập, tự chủ về đường lối kháng chiến đã chính thức thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9.1960). Theo đó, cách mạng miền Nam vận dụng tư tưởng chiến lược tiến công, phát triển lực lượng chính trị, xây dựng căn cứ địa, xây dựng lực lượng vũ trang, đánh địch cả vể chính trị và quân sự, thực hiện nhiệm vụ chiến lược quan trọng là tiêu diệt sinh lực địch, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

60 nam quan giai phong mien nam viet nam su lua chon cua lich su
Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Những chiến công xuất sắc mà Quân giải phóng miền Nam giành được góp phần quyết định trực tiếp vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến. Thành quả ấy bắt nguồn từ nhiều nhân tố: đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, mà trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam; sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Quân ủy Trung ương - Bộ Tổng Tư lệnh, Quân ủy - Bộ Tư lệnh Miền; tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của từng cán bộ, chiến sĩ Quân giải phóng; sức mạnh đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân; sự chi viện to lớn từ hậu phương miền Bắc và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bè bạn quốc tế; tình đoàn kết liên minh chiến đấu ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia.

Hướng đến kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (15/2/1961 - 15/2/2021) cũng là dịp chúng ta bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, càng thêm tự hào về những chiến công vang dội mà Quân đội giải phóng miền Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nên nên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trường kỳ gian khổ, bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước nồng nàn của mỗi con dân đất Việt./.

TS Trần Hữu Huy- Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Theo: https://vov.vn/

Tin mới hơn

khoi to nam thanh nien bop co nu sinh lop 10 den tu vong

Khởi tố nam thanh niên bóp cổ nữ sinh lớp 10 đến tử vong

VOV.VN - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng (22 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “giết người”.

xuat khau khoi sac lam mo bong ma covid 19

Xuất khẩu khởi sắc làm mờ “bóng ma” Covid-19

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng tăng 23,2% so với cùng kỳ là mức tăng ấn tượng khi dịch Covid-19 vẫn đang gây tác động lớn đến hoạt động thương mại.

thu tuong chu tri hop ve cac du an cham tien do kem hieu qua cua nganh cong thuong

Thủ tướng chủ trì họp về các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương

VOV.VN - Chiều nay, 3/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương.

quyen luc mem cua viet nam tang hang sau mot nam chong dich covid 19

“Quyền lực mềm” của Việt Nam tăng hạng sau một năm chống dịch COVID-19

VOV.VN - Việt Nam tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng “quyền lực mềm” toàn cầu, từ vị trí 50 của năm 2020 lên bậc 47 trong xếp hạng năm 2021.

sang nay 43 viet nam khong co ca mac covid 19 moi

Sáng nay (4/3), Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 3/3 đến 6h ngày 4/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

hon 115 trieu nguoi mac covid 19 tren the gioi nhieu nuoc dna ghi nhan ca nhiem bien the moi

Hơn 115 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, nhiều nước ĐNÁ ghi nhận ca nhiễm biến thể mới

VTV.vn - Đến sáng 3/3, thế giới có trên 115,1 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2,55 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

uy vien trung uong khong tai cu co the duoc xem xet bo nhiem chuc danh lanh dao trong chinh phu

Ủy viên Trung ương không tái cử có thể được xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trong Chính phủ

VTV.vn - Ban Cán sự Đảng Chính phủ được Bộ Chính trị giao xây dựng phương án giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh lãnh đạo trong Chính phủ.

cai cach hanh chinh huong den su hai long cua doanh nghiep va nhan dan

Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và nhân dân

VOV.VN - Những năm gần đây, Quảng Bình được đánh giá là tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt. Địa phương này đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từng bước giải quyết được tình trạng nhiều thủ tục rườm rà trước đây.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
xa minh bao thanh pho yen bai duoc cong nhan xa nong thon moi kieu mau nam 2020

Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được công nhận xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Ngày 3/3/2021, UBND thành phố Yên Bái tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đây là xã thứ hai của Thành phố cũng như của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. 

sang nay viet nam co them 3 ca nhap canh mac covid 19

Sáng nay, Việt Nam có thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, 03 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Dương và Kiên Giang.

hai duong chinh thuc ket thuc cach ly xa hoi toan tinh

Hải Dương chính thức kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh

VOV.VN - 0 giờ hôm nay 3/3, tỉnh Hải Dương chính thức kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

benh nhan ung thu co nen tiem phong vaccine covid 19

Bệnh nhân ung thư có nên tiêm phòng vaccine COVID-19?

VOV.VN - Cho đến nay chưa có dữ liệu nào cho thấy vaccine COVID-19 không hiệu quả và thiếu an toàn trên bệnh nhân ung thư. 

thoi tiet hom nay 13 mien bac mua phun gio ret troi am u

Thời tiết hôm nay 1/3: Miền Bắc mưa phùn gió rét, trời âm u

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

sang 13 viet nam khong co ca mac moi covid 19

Sáng 1/3, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

VOV.VN - Đến 6h sáng 1/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay, số ca mắc mới do lây nhiễm trong nước tính từ ngày 27/1/2021 là 849 người.

du kien so luong dai bieu quoc hoi khoa xv o 63 tinh thanh

Dự kiến số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV ở 63 tỉnh, thành

VOV.VN - Trong số 500 Đại biểu Quốc hội của cả nước, TP. Hồ Chí Minh - dự kiến có 30 đại biểu - sẽ là địa phương có số lượng ĐBQH nhiều nhất.

pho chu tich mat tran hau a lenh cua danh cho nguoi tu ung cu con rat rong

Phó Chủ tịch Mặt trận Hầu A Lềnh: "Cửa" dành cho người tự ứng cử còn rất rộng

VOV.VN - Người ngoài Đảng, hay người tự ứng cử tỷ lệ tham gia Quốc hội từ 5-10%, khoảng 25-50 người. Sau hiệp thương lần thứ nhất, vẫn chưa đạt được tỷ lệ 10%. “Cửa” dành cho người tự ứng cử là thoải mái.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại