Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Thị xã Nghĩa Lộ phát huy hiệu quả tổ chuyển đổi số cộng đồng

Thị xã Nghĩa Lộ phát huy hiệu quả tổ chuyển đổi số cộng đồng

3,276 lượt xem - 14/04/2023 11:26

Thị xã Nghĩa Lộ phát huy hiệu quả tổ chuyển đổi số cộng đồng

Yên Bái là 1 trong 16 tỉnh đã kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Yên Bái là 1 trong 16 tỉnh đã kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

3,036 lượt xem - 11/04/2023 17:12
Yên Bình dẫn đầu nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử

Yên Bình dẫn đầu nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử

3,768 lượt xem - 11/04/2023 11:20
Yên Bái phấn đấu 125 cơ sở giáo dục hoàn thành 100% các chỉ tiêu chuyển đổi số

Yên Bái phấn đấu 125 cơ sở giáo dục hoàn thành 100% các chỉ tiêu chuyển đổi số

2,970 lượt xem - 10/04/2023 10:55
Thị xã Nghĩa Lộ: 91 cán bộ được tập huấn công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số

Thị xã Nghĩa Lộ: 91 cán bộ được tập huấn công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số

3,258 lượt xem - 09/04/2023 18:48
Ứng dụng Yên Bái-S hướng đến sự hài lòng của người dân

Ứng dụng Yên Bái-S hướng đến sự hài lòng của người dân

696 lượt xem - 07/04/2023 19:16
Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên hướng tới sự hài lòng của người dân

Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên hướng tới sự hài lòng của người dân

876 lượt xem - 07/04/2023 11:01
Thành phố Yên Bái: 6/8 chỉ số đứng thứ nhất trong Bộ Chỉ số về chuyển đổi số

Thành phố Yên Bái: 6/8 chỉ số đứng thứ nhất trong Bộ Chỉ số về chuyển đổi số

894 lượt xem - 06/04/2023 11:14
Tuổi trẻ Văn Yên tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Văn Yên tiên phong chuyển đổi số

954 lượt xem - 30/03/2023 11:42
Ứng dụng YenBai-S, nền tảng giúp Yên Bái đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

Ứng dụng YenBai-S, nền tảng giúp Yên Bái đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

2,796 lượt xem - 27/03/2023 19:32
Tuổi trẻ Yên Bái tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Yên Bái tiên phong chuyển đổi số

1,320 lượt xem - 26/03/2023 19:39
Yên Bình: 50% số xã, thị trấn hoàn thành 17 chỉ tiêu chuyển đổi số

Yên Bình: 50% số xã, thị trấn hoàn thành 17 chỉ tiêu chuyển đổi số

858 lượt xem - 17/03/2023 10:53
Thành phố Yên Bái:6/6 chỉ tiêu công dân số đạt và vượt kế hoạch

Thành phố Yên Bái:6/6 chỉ tiêu công dân số đạt và vượt kế hoạch

774 lượt xem - 10/03/2023 11:17
Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành 20/25 mục tiêu chuyển đổi số

Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành 20/25 mục tiêu chuyển đổi số

870 lượt xem - 07/03/2023 11:11
Yên Bình: 12 xã, thị trấn hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số

Yên Bình: 12 xã, thị trấn hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số

1,434 lượt xem - 02/03/2023 10:43
Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái đẩy mạnh chuyển đổi số

Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái đẩy mạnh chuyển đổi số

942 lượt xem - 22/02/2023 18:54
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại