Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Xin chờ trong giây lát...

Tin tức và Đời sống ngày 9 tháng 7 năm 2024

198 lượt xem - 09/07/2024 18:21

Bản tin trước

[Xem thêm]
Hội Nông dân tỉnh biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2024

Hội Nông dân tỉnh biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2024

Hội Cựu Chiến binh tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 15 ngôi nhà cho hội viên

Hội Cựu Chiến binh tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 15 ngôi nhà cho hội viên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành 5/9 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành 5/9 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024

Tin tức và Đời sống ngày 17 tháng 7 năm 2024

Tin tức và Đời sống ngày 17 tháng 7 năm 2024

Dự báo thời tiết ngày 17 tháng 7 năm 2024

Dự báo thời tiết ngày 17 tháng 7 năm 2024

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông dâng hương tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông dâng hương tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2024

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2024

Khối thi đua các cơ quan VH-XH: Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Khối thi đua các cơ quan VH-XH: Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao và du  lịch

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Tin tức và Đời sống ngày 16 tháng 7 năm 2024

Tin tức và Đời sống ngày 16 tháng 7 năm 2024

Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 7 năm 2024

Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 7 năm 2024

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 25 (mở rộng) của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 25 (mở rộng) của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 25 (mở rộng): Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại tổ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 25 (mở rộng): Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại tổ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn đầu tư công

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn đầu tư công

Tin tức và Đời sống ngày 15 tháng 7 năm 2024

Tin tức và Đời sống ngày 15 tháng 7 năm 2024

Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 7 năm 2024

Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 7 năm 2024

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 25 (mở rộng): Bức tranh KT-XH 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 25 (mở rộng): Bức tranh KT-XH 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại