Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại 1 số chốt kiểm dịch và nhà máy trên địa bàn ...

UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ  KT-XH 10 tháng năm 2020

UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 10 tháng năm 2020

Sáng ngày 3/11/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm. Dự và ...

UBND tỉnh rà soát danh mục các đề án, chính sách giai đoạn 2021 – 2025

UBND tỉnh rà soát danh mục các đề án, chính sách giai đoạn 2021 – 2025

UBND tỉnh làm việc với các ngành về rà soát danh mục các đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo QPAN giai đoạn 2021 – 2025

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại