Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Những điểm sáng trong điều hành kinh tế trong năm 2022

VOV.VN - Năm 2022 kết thúc bằng nhiều điểm sáng quan trọng phản ánh kết quả điều hành hiệu quả, với mức tăng trưởng GDP ngoạn mục, lạm phát được kiểm soát tốt, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 8,02%, tỷ lệ lạm phát 3,5%, tỷ giá hối đoái ổn định, tổng kim ngạch xuất- nhập khẩu và đầu tư nước ngoài đạt con số kỷ lục 22,4 tỷ USSD, uy tín đất nước được cải thiện. Những điểm sáng này đang tạo chỗ dựa tin cậy cho thành công kinh tế năm 2023.

Những điểm sáng trong điều hành kinh tế trong năm 2022

Xây dựng lề lối làm việc mới theo phương châm quyết liệt hành động

Việc hoàn thiện thể chế bắt đầu từ việc triển khai phương châm quyết liệt hành động “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. Đây là phương thức khắc phục sự chậm trễ thậm chí trì trệ trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong công tác triển khai nhiệm vụ.

Phương châm này là sự thể hiện quyêt tâm chính trị trong cung ứng dịch vụ công của các cơ quan quản lý nhà nước bảo đảm chất lượng cao nhất, tiết kiệm thời gian của nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức, sự vận hành của quy trình công việc hiệu quả.

Phương châm này có xem là lời hiệu triệu toàn thể đất nước cùng làm việc không nghỉ để hoàn thành mục tiêu chung một cách hiệu quả.

Triển khai chiều sâu cam kết quốc tế có thời hạn dài nhất trong lịch sử

Thúc đẩy thực hiện các cam kết quốc tế trong các hiệp định quốc tế về giảm thiểu rào cản thương mại và tạo thuận lợi để tăng cường khả năng thụ hưởng các ưu đãi của hiệp định.

Đặc biệt cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 năm 2050 là một cam kết bao trùm nhất và dài hạn nhất trong tất cả các cam kêt quốc tế được Việt Nam thỏa thuận tính đến thời điểm hiện tại.

Mục tiêu bao trùm này kéo dài trong 30 năm đang được cụ thể hóa thành lộ trình thực hiện cụ thể trong từng giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm gắn với tầm nhìn từng giai đoạn.

Cam kết này khẳng định uy tín cao của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giải quyết những vấn đề chung của nhân loại.

Cam kết dài hạn thể hiện tính tích cực, chủ động trước cộng đồng quốc tế trực tiếp là các mục tiêu phát triển bền vững. Đây là kinh nghiệm tham chiếu có giá trị đối với các quốc gia khác.

Kích hoạt đầu tư công theo hướng giảm thiểu phân tán

Mặc dù tỷ lệ giải ngân đầu tư công không cao nhưng các năm trước nhưng các dự án được giải ngân đáng kể đều là dự án quy mô lớn lớn, ảnh hưởng đến cả tổng cung, tổng cầu và cân đối của cả nền kinh tế.

Dự án sân bay Long Thành, dự án đường cao tốc Bắc- Nam, phát triển các trung tâm logistics quốc gia cũng như các dự án đầu tư công khác thể hiện độ tập trung đầu tư công vào dự án trọng điểm cả nước, giảm thiểu tính chất phân tán, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Các dự án này sẽ tạo tác động lan tỏa đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo, trực tiếp năm 2023.

Đây là cách thức góp phần thay đổi phương thức phân bổ đầu tư công, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đối với nền kinh tế.

Những điểm sáng trong điều hành kinh tế trong năm 2022

Ổn định tiền tệ- tài khóa thành công

Chính sách tài khóa- tiền tệ được được thực hiện cân bằng, linh hoạt cần thiết. Kiểm soát lạm phát được thực hiện thành công trực tiếp là quyết định tăng lãi suất từ tháng 10 năm 2022.

Tỷ lệ lạm phát cả năm đạt 3,5% phù hợp với mục tiêu được Quốc hội đề ra.

Việc quyết liệt chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp tạo lòng tin lâu dài dòng đầu tư vào thị trường tiền tệ.

Việc thực hiện chính sách lãi suất dương có tác động quan trọng trong ổn định giá cả, kích thích đầu tư dài hạn.

Tỷ lệ thất nghiệp thấp phản ánh cân bằng đối nội được bảo đảm.

Cán cân thương mại cả năm thặng dư 11,2 tỷ USD tạo lượng ngoại tệ dồi dào.

Đồng tiền Việt Nam được duy trì ổn định giảm thiểu tình trạng đô la hóa.

Những điểm sáng trong điều hành kinh tế trong năm 2022

Hình thành quan điểm an ninh quốc tế cân bằng, tiến bộ

Cam kết rõ ràng “4 không” trong chính sách quốc phòng bao gồm không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việc lựa chọn mục tiêu chính sách quốc phòng “hòa bình, tự vệ, vi nhân dân” tạo lòng tín cao nhất và bảo đảm tính nhất quán triệt để để sử dụng chính sach quốc phòng vì sự phát triển kinh tế. Đây là sự tiếp tục của quan điểm bất di bất dịch đề cao hòa hình, hợp tác và phát triển.

Tạo thành công đáng kể trong thực hiện các đột phá chiến lược

Kiên trì 3 đột phá chiến lược. Hoàn thiện thể chế phát triển nhất là thể chế quản lý đất đai theo hướng thị trường. Thị trường các yếu tố khác được duy trì ổn định. Lòng tin vào công cuộc hoàn thiện thể chế nâng cao.

Quy hoạch tổng thể phát triển quốc gia để tạo chỗ dựa quan trọng nhằm hạn chế đầu tư phân tán, tạo sự thống nhất tring phát triển cả quốc gia, thúc đẩy liên kết vùng và phát huy triệt để hơn các tiềm năng phát triển.

Coi trọng việc hoàn thiện cơ sơ hạ tầng phát triển nhất là hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển các ứng dụng và thúc đẩy hiệu quả thương mại điện tử. Đây là động lực chuyển đổi phương thức tổ chức thương mại của Việt Nam hướng tới nền thương mại số hóa, kinh tế số và hệ sinh thái phát triển thông minh dựa trên tiến bộ công nghiệp 4.0.

Nguồn nhân lực chất lượng cao được coi trọng thu hút, sử dụng, đào tạo thông qua cơ chế sử dụng chỉ số hiệu quả (KPI).

Những điểm sáng trong điều hành kinh tế trong năm 2022

Nhanh chóng bắt kịp cách mạng công nghiệp 4.0

Chuyển đổi số được thúc đẩy quyết liệt ở tất cả các cấp từ chính phủ, địa phương, doanh nghiệp, người dân và liên quan đến tất cả các loại giao dịch.

Dịch vụ công trực tuyến và cuộc đại chuyển đổi số trong thay đổi căn cước công dân tích hợp đầy đủ nhất dữ liệu dân cư.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Lấy năng suất lao động làm mục tiêu bao trùm. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam được cải thiện đáng kề các trụ cột lốt lõi.

Những điểm sáng trong điều hành kinh tế trong năm 2022

Trụ cột thể chế tăng 32 bậc, từ thứ hạng 83 năm 2021 lên 51 năm 2022; chỉ số Liên kết đổi mới sáng tạo tăng 10 bậc, từ thứ hạng 58 năm 2021 lên 48 năm 2022 (trước đó năm 2021 tăng 17 bậc từ 75 năm 2020 lên 58 năm 2021); trụ cột Sản phẩm sáng tạo tăng 7 bậc, từ thứ hạng 42 năm 2021 lên 35 năm 2022.

Đây là tín hiệu cho thấy khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo được thực hiện.

Tạo điểm tựa mới nhận thức bản chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành

Sở hữu toàn dân được củng cố. Phát triển bao trùm để không một ai bị bỏ lại phía sau vẫn trở thành mục tiêu chi phối và xuyên suốt trong dài hạn.

Người dân luôn là trung tâm của sự phát triển chi phối đến nhận thức, chiến lược, chính sách, công cụ và thống nht trong hành đông quyết liệt.

Các công cụ của nền kinh tế thị trường được khai thác hiệu quả thể hiện hiệu năng và hiệu quả điều hành rất cao của Chính phủ năm 2022, bảo đảm đúng định hướng xã hội chủ nghĩa kiên định./.

Theo: PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tin mới hơn

Đi xe không chính chủ cần mang theo giấy tờ gì để không bị phạt?

Đi xe không chính chủ cần mang theo giấy tờ gì để không bị phạt?

Điều khiển xe không chính chủ thì cần xuất trình giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới...

Thời tiết hôm nay 28/9: Mưa to ở nhiêu nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Thời tiết hôm nay 28/9: Mưa to ở nhiêu nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Thời tiết hôm nay 28/9, khu vực Thanh Hóa, phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (chiều tối và đêm 27/9 có mưa to đến rất to).

Thiếu vaccine tiêm chủng, trẻ đối diện nguy cơ gì?

Thiếu vaccine tiêm chủng, trẻ đối diện nguy cơ gì?

Đã hơn 1 năm nay, tình trạng thiếu vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia xảy ra ở tất cả các địa phương trong cả nước dù Chính phủ đã có những chỉ đạo nhằm đôn đốc, tháo gỡ. Song, đến giờ này, hàng triệu trẻ vẫn chưa được tiêm phòng do thiếu nhiều loại vaccine tiêm phòng.

Nhận định ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Nhật Bản: 1 điểm là đủ

Nhận định ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Nhật Bản: 1 điểm là đủ

Nhận định trận đấu ĐT bóng đá nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nhật Bản, lượt trận cuối cùng vòng bảng ASIAD 19 diễn ra lúc 15h ngày 28/9.

Quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc

Quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc

VOV.VN - Trải qua những thời khắc khó khăn nhất, tình đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Cuba không chỉ là mối quan hệ đặc biệt hiếm có, mà là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới

Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới

Kinh tế Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đi lên từ đáy tăng trưởng, song khó khăn, thách thức trước mắt vẫn còn rất nhiều, rất khó tạo được chuyển biến trong ngắn hạn.

Việt Nam - Bulgaria: Hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại chiếm vị trí quan trọng

Việt Nam - Bulgaria: Hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại chiếm vị trí quan trọng

(PLVN) -Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ đã có hai bài phát biểu quan trọng tại Trường Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia và tại Diễn đàn chính sách, pháp luật về thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Bulgaria.

Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, các khu vực khác có mưa rải rác

Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, các khu vực khác có mưa rải rác

Từ 27 đến 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
4 yếu tố đang hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam

4 yếu tố đang hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam

(PLVN) - Nhật Bản luôn nằm trong top 5 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) nêu các yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam.

Lịch thi đấu ASIAD 19 ngày 27-9: Chờ Trịnh Thu Vinh và Dương Thúy Vi báo tin vui

Lịch thi đấu ASIAD 19 ngày 27-9: Chờ Trịnh Thu Vinh và Dương Thúy Vi báo tin vui

Hôm nay (27-9), Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ ba tại ASIAD 19.

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông dài ngày

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông dài ngày

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông dài ngày

WHO giải đáp những câu hỏi đáng quan tâm về bệnh đậu mùa khỉ

WHO giải đáp những câu hỏi đáng quan tâm về bệnh đậu mùa khỉ

VTV.vn - Theo thông tin từ các cơ quan y tế, ngày 25/9, nước ta ghi nhận 2 ca mắc đậu mùa khỉ trú tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Việt Nam - Cuba: Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt

Việt Nam - Cuba: Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt

VTV.vn - Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel Castro, Cuba là nước đi đầu trong phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây...

Những chính sách về kinh tế hiệu lực từ tháng 10/2023

Những chính sách về kinh tế hiệu lực từ tháng 10/2023

VTV.vn - Các chính sách như điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển xe ô tô, xe máy; các trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi... sẽ có hiệu lực chính thức...

"Bẫy" huy động vốn

"Bẫy" huy động vốn

VTV.vn - Có nhiều doanh nghiệp lập nên những khoản huy động vốn, núp bóng dưới nhiều hình thức đầu tư để kêu gọi số tiền lớn từ người dân.

Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, miền Trung mưa lớn 2-3 ngày tới

Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, miền Trung mưa lớn 2-3 ngày tới

VTV.vn - Đêm qua (25/9), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại