Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”

GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: cán bộ cấp chiến lược là phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ".

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 vào sáng 02/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với Tờ trình và dự kiến Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá khóa XIV. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, trước hết phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu... Đồng thời kỳ vọng đây là bước quan trọng chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ khóa XIV của Đảng.

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Trong tháng 8 và 9 vừa qua, các tỉnh, thành ủy cùng các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương ...đã triển khai quy trình giới thiệu Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 14. Sau quy trình 4 bước để lựa chọn, giới thiệu nhân sự, nhiều Phó Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, cùng Thứ trưởng các Bộ, ban, ngành được xác định đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa 14.

Trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương rà soát, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV để trình Trung ương cho ý kiến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tiến hành lập công tác Quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đến nay đã có hơn 200 hồ sơ được gửi về Ban Tổ chức Trung ương, tổ giúp việc và báo cáo Bộ Chính trị. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương sẽ bỏ phiếu theo quy trình số lượng mà dự kiến quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Sau đó Bộ Chính trị trên cơ sở bỏ phiếu của Trung ương sẽ bỏ phiếu chính thức để phê duyệt danh sách Quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bày tỏ tin tưởng những đồng chí được giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương lần này sẽ là nguồn cán bộ quan trọng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Châu Nam Long, nguyên Giảng viên Học viện An ninh Nhân dân kỳ vọng những đồng chí được giới thiệu sẽ tự soi xét lại mình, tiếp tục phấn đấu để đáp ứng yêu cầu của Đảng và nhân dân giao phó.

"Theo dõi tình hình Trung ương lần này tôi kỳ vọng lớn, nếu làm bài bản, chặt chẽ thì sẽ chọn lọc được các đồng chí xứng đáng vào Trung ương trong thời gian tới. Trước đây, gần đến đại hội mới lựa chọn, bình xét, không có đào tạo bài bản đối với các đồng chí Quy hoạch cấp chiến lược. Giờ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét rất thận trọng quy hoạch, tôi tin rằng lần này chúng ta làm bài bản kết quả sẽ rất tốt"- ông Châu Nam Long nêu ý kiến.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cho rằng: Trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, trước hết phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình; năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Đồng thời có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, thành viên Câu Lạc Bộ Thăng Long, Hà Nội cho rằng, để 1 con người tròn trĩnh hôm nay vào đến cấp Trung ương và sắp tới vào Trung ương thì phải chọn người thực sự tài năng mới thay đổi được thời thế. Nhưng không có đạo đức thì không toát lên tài năng. Không có đạo đức thì không xứng đáng vào vị trí đó. Do đó, Trung ương phải tìm được người tài thực sự. Còn nhiệt huyết, nhiệt tình trong công tác, khi người ta có động cơ đúng đắn thì chắc chắn sẽ thể hiện tài năng đó.

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”
GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Một trong những vấn đề quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại nhiều hội nghị là phải giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch; không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế kiểm tra, kiểm soát không để "lọt" những người có các hạn chế, khuyết điểm vào quy hoạch cấp chiến lược như: Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tham nhũng, tiêu cực; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền; tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: cán bộ cấp chiến lược là phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ": "Tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu của cán bộ cấp chiến lược là người có tầm nhìn xa. Bản thân hai chữ "chiến lược" đã là "tầm nhìn xa". Thứ hai, cán bộ cấp chiến lược phải có tài dùng người tài. Tôi cho rằng đối với cán bộ cấp chiến lược thì phải xem xem họ có năng lực, tài dùng người tài hay không. Không nâng đỡ, khuyến khích, chớ dùng vào cấp chiến lược".

Trước yêu cầu phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp chiến lược cao hơn, toàn diện hơn. Do đó, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2026- 2031 là bước chuẩn bị quan trọng để có đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài. Từ đó để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

vov.vn

Tin mới hơn

Loạt bác sĩ bị bắt, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cầu cứu Bộ Y tế

Loạt bác sĩ bị bắt, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cầu cứu Bộ Y tế

Theo Viện Pháp y tâm thần TW Biên Hòa hiện tại đơn vị không còn cán bộ làm việc sau khi hàng loạt lãnh đạo, bác sĩ bị bắt liên quan đến kết quả giám định bệnh nhân.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Thủ tướng chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 58/CĐ-TTg về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Bộ Chính trị ra quy trình giải quyết tố cáo cán bộ diện Trung ương quản lý

Bộ Chính trị ra quy trình giải quyết tố cáo cán bộ diện Trung ương quản lý

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 164 về Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Xác định danh tính 4 người tử vong trong vụ cháy ở Định Công Hạ, Hà Nội

Xác định danh tính 4 người tử vong trong vụ cháy ở Định Công Hạ, Hà Nội

VTV.vn - Lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong trong vụ cháy là một người phụ nữ 53 tuổi cùng 3 cháu nhỏ.

Ngày 17/6, Quốc hội bắt đầu đợt 2 của kỳ họp thứ 7

Ngày 17/6, Quốc hội bắt đầu đợt 2 của kỳ họp thứ 7

VTV.vn - Sau 1 tuần tạm nghỉ để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, sáng nay (17/6), Quốc hội bắt đầu tiến hành đợt 2 của kỳ họp thứ 7.

Ngày không tiền mặt 16/6: Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh mẽ

Ngày không tiền mặt 16/6: Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh mẽ

Ngày thanh toán không tiền mặt được tổ chức vào 16/6 hằng năm nhằm khuyến khích việc thanh toán không sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế. Thời gian qua, thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo Ngân hàng Nhà nước, số lượng giao dịch thanh toán qua kênh Internet và Mobile bình quân giai đoạn 2021 - 2023 lần lượt tăng trưởng ở mức 52% và 103,3%; tăng trưởng về số lượng và giá trị thanh toán qua phương thức QR Code đạt hơn 170%. Đến hết 2023, Việt Nam có hơn 182 triệu tài khoản thanh toán cá nhân và có 87,08% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Những con số tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt cho thấy dịch vụ ngân hàng đã phổ cập đến phần lớn người dân và hệ sinh thái số đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

61 địa điểm tiềm năng được quy hoạch phát triển thành Khu Du lịch Quốc gia

61 địa điểm tiềm năng được quy hoạch phát triển thành Khu Du lịch Quốc gia

61 địa điểm tiềm năng phân bố tại 6 vùng du lịch đã được quy hoạch phát triển trở thành Khu Du lịch Quốc gia trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch huyện mất 170 tỷ đồng bị cách chức phó bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch

Chủ tịch huyện mất 170 tỷ đồng bị cách chức phó bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch

TPO - Bà Nguyễn Thị Giang Hương được xác định vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, không trung thực trong kê khai sản, thu nhập, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]

Nhiều khách hàng "tiền mất tật mang" tại các cơ sở thẩm mỹ không phép

VTV.vn - Chỉ trong vòng 1 tuần, có đến 5 nạn nhân tố cáo đến cơ quan chức năng về hành vi trục lợi khi thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ sai sự thật liên quan đến cơ sở này.

Sắp vào đợt mưa mới, miền Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

VTV.vn - Đợt mưa lớn mới tại miền Bắc tuy không nguy hiểm như đợt trước nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất.

Từ 15/6, rút giấy phép cửa hàng vàng không có hóa đơn điện tử

Từ 15/6, rút giấy phép cửa hàng vàng không có hóa đơn điện tử

VTV.vn - Hiện cả nước có trên 12.500 doanh nghiệp có hoạt động mua bán chế tác vàng bạc và trên 5.000 hộ, cá nhân gia công vàng. 100% các doanh nghiệp đã...

Số lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng

Số lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng

Gần 595.000 người rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần từ đầu năm đến nay, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023, phần lớn là lao động 20-40 tuổi. - VnExpress

Đón 25-28 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025

Đón 25-28 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025

Năm 2025, Việt Nam phấn đấu đón 25-28 triệu lượt khách quốc tế, 130 triệu lượt khách nội địa, theo quy hoạch vừa được Thủ tướng phê duyệt. - VnExpress

Ngành phân bón "lao đao" vì "thuộc nhóm không chịu thuế VAT"

Ngành phân bón "lao đao" vì "thuộc nhóm không chịu thuế VAT"

Do thuộc nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), các doanh nghiệp phân bón không được kê khai, khấu trừ VAT đầu vào cho các khoản đầu tư.

Lương hưu của người nghỉ trước và sau 1/7/2024 có gì thay đổi?

Lương hưu của người nghỉ trước và sau 1/7/2024 có gì thay đổi?

VTV.vn - Đợt cải cách tiền lương sắp tới, lương hưu là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Vậy lương hưu của người nghỉ trước và sau...

Công điện hỏa tốc của UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai

Công điện hỏa tốc của UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai

Công điện hỏa tốc của UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại