Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”

GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: cán bộ cấp chiến lược là phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ".

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 vào sáng 02/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với Tờ trình và dự kiến Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá khóa XIV. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, trước hết phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu... Đồng thời kỳ vọng đây là bước quan trọng chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ khóa XIV của Đảng.

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Trong tháng 8 và 9 vừa qua, các tỉnh, thành ủy cùng các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương ...đã triển khai quy trình giới thiệu Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 14. Sau quy trình 4 bước để lựa chọn, giới thiệu nhân sự, nhiều Phó Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, cùng Thứ trưởng các Bộ, ban, ngành được xác định đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa 14.

Trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương rà soát, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV để trình Trung ương cho ý kiến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tiến hành lập công tác Quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đến nay đã có hơn 200 hồ sơ được gửi về Ban Tổ chức Trung ương, tổ giúp việc và báo cáo Bộ Chính trị. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương sẽ bỏ phiếu theo quy trình số lượng mà dự kiến quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Sau đó Bộ Chính trị trên cơ sở bỏ phiếu của Trung ương sẽ bỏ phiếu chính thức để phê duyệt danh sách Quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bày tỏ tin tưởng những đồng chí được giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương lần này sẽ là nguồn cán bộ quan trọng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Châu Nam Long, nguyên Giảng viên Học viện An ninh Nhân dân kỳ vọng những đồng chí được giới thiệu sẽ tự soi xét lại mình, tiếp tục phấn đấu để đáp ứng yêu cầu của Đảng và nhân dân giao phó.

"Theo dõi tình hình Trung ương lần này tôi kỳ vọng lớn, nếu làm bài bản, chặt chẽ thì sẽ chọn lọc được các đồng chí xứng đáng vào Trung ương trong thời gian tới. Trước đây, gần đến đại hội mới lựa chọn, bình xét, không có đào tạo bài bản đối với các đồng chí Quy hoạch cấp chiến lược. Giờ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét rất thận trọng quy hoạch, tôi tin rằng lần này chúng ta làm bài bản kết quả sẽ rất tốt"- ông Châu Nam Long nêu ý kiến.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cho rằng: Trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, trước hết phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình; năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Đồng thời có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, thành viên Câu Lạc Bộ Thăng Long, Hà Nội cho rằng, để 1 con người tròn trĩnh hôm nay vào đến cấp Trung ương và sắp tới vào Trung ương thì phải chọn người thực sự tài năng mới thay đổi được thời thế. Nhưng không có đạo đức thì không toát lên tài năng. Không có đạo đức thì không xứng đáng vào vị trí đó. Do đó, Trung ương phải tìm được người tài thực sự. Còn nhiệt huyết, nhiệt tình trong công tác, khi người ta có động cơ đúng đắn thì chắc chắn sẽ thể hiện tài năng đó.

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”
GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Một trong những vấn đề quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại nhiều hội nghị là phải giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch; không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế kiểm tra, kiểm soát không để "lọt" những người có các hạn chế, khuyết điểm vào quy hoạch cấp chiến lược như: Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tham nhũng, tiêu cực; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền; tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: cán bộ cấp chiến lược là phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ": "Tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu của cán bộ cấp chiến lược là người có tầm nhìn xa. Bản thân hai chữ "chiến lược" đã là "tầm nhìn xa". Thứ hai, cán bộ cấp chiến lược phải có tài dùng người tài. Tôi cho rằng đối với cán bộ cấp chiến lược thì phải xem xem họ có năng lực, tài dùng người tài hay không. Không nâng đỡ, khuyến khích, chớ dùng vào cấp chiến lược".

Trước yêu cầu phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp chiến lược cao hơn, toàn diện hơn. Do đó, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2026- 2031 là bước chuẩn bị quan trọng để có đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài. Từ đó để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

vov.vn

Tin mới hơn

Xây khu công nghiệp sinh thái: Sẽ đẩy mạnh cộng sinh công nghiệp

Xây khu công nghiệp sinh thái: Sẽ đẩy mạnh cộng sinh công nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng khu công nghiệp sinh thái. Dự thảo Thông tư này đề xuất cộng sinh công nghiệp, bao gồm các mạng lưới hợp tác: trao đổi chất thải (rắn, lỏng, khí) giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất…

Hàng nông sản và thực phẩm chế biến Việt Nam thu hút doanh nghiệp Ấn Độ

Hàng nông sản và thực phẩm chế biến Việt Nam thu hút doanh nghiệp Ấn Độ

Gian hàng nông sản và thực phẩm chế biến đặc trưng của Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Ấn Độ (Indian Food Expo) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Ấn Độ.

Giá vàng hôm nay 2/12: Tăng dựng đứng, có lúc vượt mức đắt nhất mọi thời đại

Giá vàng hôm nay 2/12: Tăng dựng đứng, có lúc vượt mức đắt nhất mọi thời đại

(VTC News) - Sáng 2/12, giá vàng thế giới hôm nay có thời điểm đã vượt kỷ lục của mọi thời đại từng được thiết lập vào năm 2020 là 2.075 USD/ounce.

Thủ tướng đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế

Thủ tướng đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, thúc đẩy các Quỹ đầu tư UAE đầu tư vào Việt Nam.

Dự báo không khí lạnh, bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn tháng 12

Dự báo không khí lạnh, bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn tháng 12

(VTC News) - Trong tháng cuối cùng của năm 2023, bão hoặc áp thấp nhiệt đới vẫn có thể xuất hiện trên Biển Đông, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất.

Doanh nghiệp đề xuất đẩy nhanh sửa đổi Nghị định 132

Doanh nghiệp đề xuất đẩy nhanh sửa đổi Nghị định 132

VTV.vn - Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cần sớm thúc đẩy nhanh lộ trình sửa đổi Nghị định 132 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn hiện nay cho...

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước

VTV.vn - Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, một nước có vị trí đặc biệt...

Xác định 12/16 đội giành vé vào vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2023/2024

Xác định 12/16 đội giành vé vào vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2023/2024

VOV.VN - Sau lượt trận thứ 5 của vòng bảng đã xác định 12/16 đội giành vé vào vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2023/2024.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
Thời tiết ngày 30/11: Không khí lạnh đổ bộ khu vực Đông Bắc Bắc Bộ

Thời tiết ngày 30/11: Không khí lạnh đổ bộ khu vực Đông Bắc Bắc Bộ

VOV.VN - Thời tiết ngày 30/11, không khí lạnh tràn về ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Nhân rộng những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng

Nhân rộng những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng

Gần 2 năm qua, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Những sáng kiến sáng tạo của người lao động cả nước đem về giá trị làm lợi nhiều tỉ đồng cho doanh nghiệp và ý nghĩa thiết thực khi triển khai trong cộng đồng.

Yên Bái chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc, có nơi nhiệt độ xuống 10 độ C

Yên Bái chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc, có nơi nhiệt độ xuống 10 độ C

Yên Bái chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc, có nơi nhiệt độ xuống 10 độ C

Festival Khèn Mông, lễ công bố các quyết định về Khèn Mông, nghệ thuật sáp ong, Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 23/12

Festival Khèn Mông, lễ công bố các quyết định về Khèn Mông, nghệ thuật sáp ong, Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 23/12

Festival Khèn Mông, lễ công bố các quyết định về Khèn Mông, nghệ thuật sáp ong, Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 23/12

Sáng nay, Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết và bế mạc Kỳ họp thứ 6

Sáng nay, Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết và bế mạc Kỳ họp thứ 6

VOV.VN - Sau 22,5 ngày làm việc, sáng nay 29/11, Quốc hội khóa XV tiếp tục thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc Kỳ họp thứ 6.

Xuất khẩu rau quả có thể thu về 0,6 - 0,8 tỷ USD 2 tháng cuối năm

Xuất khẩu rau quả có thể thu về 0,6 - 0,8 tỷ USD 2 tháng cuối năm

VTV.vn - Theo số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả 11 tháng năm nay ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm

Đáp ứng nhu cầu về nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Nội cho biết, sẽ tập trung chỉ đạo chi cục chuyên ngành triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất theo kế hoạch năm, phòng chống dịch bệnh động vật, để đảm bảo sản xuất, chủ động cao nhất nguồn hàng hóa thiết yếu cung cấp cho người dân Thủ đô.

Ngày 29/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón không khí lạnh

Ngày 29/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón không khí lạnh

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại