08:02 | 04/10/2023

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”

GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: cán bộ cấp chiến lược là phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ".

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 vào sáng 02/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với Tờ trình và dự kiến Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá khóa XIV. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, trước hết phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu... Đồng thời kỳ vọng đây là bước quan trọng chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ khóa XIV của Đảng.

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Trong tháng 8 và 9 vừa qua, các tỉnh, thành ủy cùng các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương ...đã triển khai quy trình giới thiệu Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 14. Sau quy trình 4 bước để lựa chọn, giới thiệu nhân sự, nhiều Phó Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, cùng Thứ trưởng các Bộ, ban, ngành được xác định đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa 14.

Trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương rà soát, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV để trình Trung ương cho ý kiến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tiến hành lập công tác Quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đến nay đã có hơn 200 hồ sơ được gửi về Ban Tổ chức Trung ương, tổ giúp việc và báo cáo Bộ Chính trị. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương sẽ bỏ phiếu theo quy trình số lượng mà dự kiến quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Sau đó Bộ Chính trị trên cơ sở bỏ phiếu của Trung ương sẽ bỏ phiếu chính thức để phê duyệt danh sách Quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bày tỏ tin tưởng những đồng chí được giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương lần này sẽ là nguồn cán bộ quan trọng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Châu Nam Long, nguyên Giảng viên Học viện An ninh Nhân dân kỳ vọng những đồng chí được giới thiệu sẽ tự soi xét lại mình, tiếp tục phấn đấu để đáp ứng yêu cầu của Đảng và nhân dân giao phó.

"Theo dõi tình hình Trung ương lần này tôi kỳ vọng lớn, nếu làm bài bản, chặt chẽ thì sẽ chọn lọc được các đồng chí xứng đáng vào Trung ương trong thời gian tới. Trước đây, gần đến đại hội mới lựa chọn, bình xét, không có đào tạo bài bản đối với các đồng chí Quy hoạch cấp chiến lược. Giờ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét rất thận trọng quy hoạch, tôi tin rằng lần này chúng ta làm bài bản kết quả sẽ rất tốt"- ông Châu Nam Long nêu ý kiến.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cho rằng: Trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, trước hết phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình; năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Đồng thời có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, thành viên Câu Lạc Bộ Thăng Long, Hà Nội cho rằng, để 1 con người tròn trĩnh hôm nay vào đến cấp Trung ương và sắp tới vào Trung ương thì phải chọn người thực sự tài năng mới thay đổi được thời thế. Nhưng không có đạo đức thì không toát lên tài năng. Không có đạo đức thì không xứng đáng vào vị trí đó. Do đó, Trung ương phải tìm được người tài thực sự. Còn nhiệt huyết, nhiệt tình trong công tác, khi người ta có động cơ đúng đắn thì chắc chắn sẽ thể hiện tài năng đó.

“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”
GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Một trong những vấn đề quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại nhiều hội nghị là phải giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch; không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế kiểm tra, kiểm soát không để "lọt" những người có các hạn chế, khuyết điểm vào quy hoạch cấp chiến lược như: Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tham nhũng, tiêu cực; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền; tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: cán bộ cấp chiến lược là phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ": "Tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu của cán bộ cấp chiến lược là người có tầm nhìn xa. Bản thân hai chữ "chiến lược" đã là "tầm nhìn xa". Thứ hai, cán bộ cấp chiến lược phải có tài dùng người tài. Tôi cho rằng đối với cán bộ cấp chiến lược thì phải xem xem họ có năng lực, tài dùng người tài hay không. Không nâng đỡ, khuyến khích, chớ dùng vào cấp chiến lược".

Trước yêu cầu phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp chiến lược cao hơn, toàn diện hơn. Do đó, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2026- 2031 là bước chuẩn bị quan trọng để có đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài. Từ đó để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/can-bo-cap-chien-luoc-phai-lo-truoc-thien-ha-vui-sau-thien-ha-14041.html

In bài viết