Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Các địa phương hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

315 lượt xem - 27/03/2021 19:45

Bản tin trước

[Xem thêm]
Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Yên

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Yên

Tin tức và Đời sống ngày 7 tháng 5 năm 2021

Tin tức và Đời sống ngày 7 tháng 5 năm 2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Trạm Tấu

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Trạm Tấu

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại Văn Chấn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại Văn Chấn

Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 5 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 5 năm 2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn

Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Bình

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Bình

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX  tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, tiếp xúc cử tri huyện Trấn Yên

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, tiếp xúc cử tri huyện Trấn Yên

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiếp xúc cử tri huyện Mù Cang Chải

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiếp xúc cử tri huyện Mù Cang Chải

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiếp xúc cử tri tại thành phố Yên Bái

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiếp xúc cử tri tại thành phố Yên Bái

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại trung tâm huyện Văn Yên

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại trung tâm huyện Văn Yên

Tin tức đời sống ngày 6 tháng 5 năm 2021

Tin tức đời sống ngày 6 tháng 5 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 6 tháng 5 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 6 tháng 5 năm 2021

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiếp xúc cử tri huyện Trấn Yên

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiếp xúc cử tri huyện Trấn Yên

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH và HĐND tại huyện Văn Yên

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH và HĐND tại huyện Văn Yên

Hội nghị tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang với ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh

Hội nghị tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang với ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại