Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình tập trung phát triển loại hình BHYT hộ gia đình

17:19 | 26/05/2019 234 lượt xem