Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Ra mắt Hợp tác xã Dâu tằm Minh Tiến, huyện Trấn Yên

11:12 | 08/06/2019 80 lượt xem