Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ra mắt Hợp tác xã Dâu tằm Minh Tiến, huyện Trấn Yên

11:12 | 08/06/2019 43 lượt xem