Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Bí thư Thành ủy Yên Bái về sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị

20:13 | 02/10/2018 273 lượt xem