Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Phỏng vấn đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Bí thư Thành ủy Yên Bái về sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị

20:13 | 02/10/2018 616 lượt xem