Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng bộ kiêm Chủ tịch UBND xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn

16:23 | 24/02/2019 230 lượt xem