Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Liên hoan ca múa nhạc Hội truyền thống Trường Sơn

10:41 | 13/04/2019 211 lượt xem