Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Liên đoàn Chế tạo Singapore tìm hiểu cơ hội đầu tư tại huyện Yên Bình

19:34 | 18/04/2019 143 lượt xem