Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19:32 | 30/10/2017 231 lượt xem