Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình thu tiền sử dụng đất đạt 43% kế hoạch năm

18:40 | 07/07/2019 87 lượt xem