Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Mù Cang Chải hoàn tất công tác chuẩn bị đón năm học mới

19:54 | 22/08/2018 729 lượt xem