Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Người cao tuổi huyện Văn Chấn đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua

14:31 | 11/05/2019 68 lượt xem