Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hành trình tiếp cận xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn sau 5 ngày bị mưa lũ cô lập

22:20 | 24/07/2018 1,293 lượt xem