Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”

19:36 | 06/10/2018 296 lượt xem