Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ấn tượng Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng”

19:42 | 19/09/2016 508 lượt xem