Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Xin chờ trong giây lát...

Yên Bái phát huy vai trò chủ thể sáng tạo và thụ hưởng của nhân dân

618 lượt xem - 31/12/2022 14:44
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại