Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Công ty Xăng dầu Yên Bái: Chuyển đổi số để phát triển

Công ty Xăng dầu Yên Bái: Chuyển đổi số để phát triển

834 lượt xem - 20/06/2023 11:07
Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

960 lượt xem - 19/06/2023 11:35
Trạm Tấu đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng YenBai-S

Trạm Tấu đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng YenBai-S

750 lượt xem - 14/06/2023 11:24
Thị xã Nghĩa Lộ tích cực hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Yên Bái-S

Thị xã Nghĩa Lộ tích cực hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Yên Bái-S

1,584 lượt xem - 14/06/2023 11:23
Huyện Yên Bình dẫn đầu toàn tỉnh về số người cài đặt ứng dụng YenBai-S

Huyện Yên Bình dẫn đầu toàn tỉnh về số người cài đặt ứng dụng YenBai-S

1,140 lượt xem - 10/06/2023 18:59
Lục Yên tăng tốc hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng YENBAI-S

Lục Yên tăng tốc hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng YENBAI-S

852 lượt xem - 05/06/2023 11:02
Đoàn thanh niên huyện Mù Cang Chải hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái-S

Đoàn thanh niên huyện Mù Cang Chải hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái-S

1,122 lượt xem - 04/06/2023 19:19
Nhân dân Yên Bình tích cực cài đặt ứng dụng Yên Bái - S để nâng cao chất lượng cuộc sống

Nhân dân Yên Bình tích cực cài đặt ứng dụng Yên Bái - S để nâng cao chất lượng cuộc sống

1,116 lượt xem - 02/06/2023 11:16
Hiệu quả bước đầu xây dựng Nhà văn hóa số ở Yên Bình

Hiệu quả bước đầu xây dựng Nhà văn hóa số ở Yên Bình

1,290 lượt xem - 01/06/2023 11:07
Sôi động “Chiến dịch 145 ngày đêm phát triển công dân số - Từ khu phố tới bản làng” tại huyện Văn Yên

Sôi động “Chiến dịch 145 ngày đêm phát triển công dân số - Từ khu phố tới bản làng” tại huyện Văn Yên

1,530 lượt xem - 29/05/2023 18:39
Trấn Yên tích cực tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng YenBai-S

Trấn Yên tích cực tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng YenBai-S

2,826 lượt xem - 29/05/2023 10:33
Nhân rộng mô hình chợ 4.0 ở huyện Văn Yên

Nhân rộng mô hình chợ 4.0 ở huyện Văn Yên

2,706 lượt xem - 28/05/2023 16:11
Hội nghị tuyên truyền về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2023

Hội nghị tuyên truyền về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2023

3,636 lượt xem - 18/05/2023 19:31
Tuyên truyền, triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại thành phố Yên Bái

Tuyên truyền, triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại thành phố Yên Bái

3,270 lượt xem - 18/05/2023 19:31
Ký, công bố Kế hoạch phối hợp về chuyển đổi số và nâng cao giá trị thương hiệu, sản phẩm chè Shan tuyết Suối Giàng (Văn Chấn)

Ký, công bố Kế hoạch phối hợp về chuyển đổi số và nâng cao giá trị thương hiệu, sản phẩm chè Shan tuyết Suối Giàng (Văn Chấn)

3,696 lượt xem - 18/05/2023 14:25
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại