Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM  TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

Đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Yên Bái

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 10 năm 2021

Yêu cầu tăng cường kiểm soát người đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có dịch về đến tỉnh Yên Bái

Yêu cầu tăng cường kiểm soát người đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có dịch về đến tỉnh Yên Bái

Yêu cầu tăng cường kiểm soát người đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có dịch về đến tỉnh Yên Bái

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 3 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 3 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 3 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 1 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 1 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 1 tháng 10 năm 2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của thành phố Hà Nội.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của thành phố Hà Nội.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của thành phố Hà Nội.

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái

Sáng ngày 1/10/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái. Dự lễ trao quyết định có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, lãnh đạo sở Nội vụ, sở NN&PTNT và Văn phòng UBND tỉnh.

Rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

Rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

Rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 30 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 30 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 30 tháng 9 năm 2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 30/9/2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 30/9/2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 30/9/2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 29 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 29 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 29 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 28 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 28 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 28 tháng 9 năm 2021

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại