Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Vốn vay ưu đãi thúc đẩy kinh tế nông thôn ( Tiếng Thái )

Vốn vay ưu đãi thúc đẩy kinh tế nông thôn ( Tiếng Thái )

96 lượt xem - 14/12/2023 10:00

Vốn vay ưu đãi thúc đẩy kinh tế nông thôn ( Tiếng Thái )

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 12 năm 2023

234 lượt xem - 13/12/2023 07:58
Dự án 8 _ Dự án vì phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (Tiếng Thái )

Dự án 8 _ Dự án vì phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (Tiếng Thái )

252 lượt xem - 12/12/2023 14:00
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 12 năm 2023

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 12 năm 2023

318 lượt xem - 09/12/2023 14:34
Yên Bình chú trọng phát triển các mô hình kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Yên Bình chú trọng phát triển các mô hình kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

216 lượt xem - 09/12/2023 10:00
Trấn Yên triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ( Tiếng Thái )

Trấn Yên triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ( Tiếng Thái )

84 lượt xem - 06/12/2023 10:09
Văn Chấn nỗ lực giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Văn Chấn nỗ lực giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

120 lượt xem - 04/12/2023 10:00
Hiệu quả chính sách giảm nghèo ở Trạm Tấu ( Tiếng Thái )

Hiệu quả chính sách giảm nghèo ở Trạm Tấu ( Tiếng Thái )

132 lượt xem - 02/12/2023 10:07
Giảm nghèo tăng hạnh phúc ( Tiếng Thái )

Giảm nghèo tăng hạnh phúc ( Tiếng Thái )

156 lượt xem - 02/12/2023 10:02
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 11 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 11 năm 2023

360 lượt xem - 27/11/2023 15:33
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 11 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 11 năm 2023

426 lượt xem - 23/11/2023 10:33
Huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo ( Tiếng Thái )

Huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo ( Tiếng Thái )

108 lượt xem - 21/11/2023 10:04
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 11 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 11 năm 2023

402 lượt xem - 15/11/2023 15:08
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 11 năm 2023

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 11 năm 2023

480 lượt xem - 04/11/2023 08:34
Đẩy mạnh đào tạo nghề cho học sinh người dân tộc thiểu số ( Tiếng Thái )

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho học sinh người dân tộc thiểu số ( Tiếng Thái )

96 lượt xem - 30/10/2023 10:00
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 10 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 10 năm 2023

408 lượt xem - 27/10/2023 15:08
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại