Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Giảm nghèo tăng hạnh phúc ( Tiếng Thái )

Giảm nghèo tăng hạnh phúc ( Tiếng Thái )

108 lượt xem - 02/12/2023 10:02

Giảm nghèo tăng hạnh phúc ( Tiếng Thái )

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 11 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 11 năm 2023

330 lượt xem - 27/11/2023 15:33
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 11 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 11 năm 2023

384 lượt xem - 23/11/2023 10:33
Huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo ( Tiếng Thái )

Huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo ( Tiếng Thái )

66 lượt xem - 21/11/2023 10:04
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 11 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 11 năm 2023

372 lượt xem - 15/11/2023 15:08
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 11 năm 2023

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 11 năm 2023

426 lượt xem - 04/11/2023 08:34
Đẩy mạnh đào tạo nghề cho học sinh người dân tộc thiểu số ( Tiếng Thái )

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho học sinh người dân tộc thiểu số ( Tiếng Thái )

48 lượt xem - 30/10/2023 10:00
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 10 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 10 năm 2023

378 lượt xem - 27/10/2023 15:08
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 10 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 10 năm 2023

1,806 lượt xem - 21/10/2023 14:45
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 10 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 10 năm 2023

300 lượt xem - 18/10/2023 09:25
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 10 năm 2023

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 10 năm 2023

480 lượt xem - 06/10/2023 14:33
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 9 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 9 năm 2023

528 lượt xem - 28/09/2023 10:58
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 9 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 9 năm 2023

384 lượt xem - 23/09/2023 08:55
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 9 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 9 năm 2023

372 lượt xem - 23/09/2023 08:21
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 9 năm 2023

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 9 năm 2023

456 lượt xem - 08/09/2023 14:52
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 8 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 8 năm 2023

444 lượt xem - 25/08/2023 08:43
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại