Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 6 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 6 tháng 5 năm 2021

423 lượt xem - 28/05/2021 10:56
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Mông tháng 5 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Mông tháng 5 năm 2021

174 lượt xem - 28/05/2021 08:09
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 5 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 5 tháng 5 năm 2021

282 lượt xem - 25/05/2021 10:48
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 1 đến Đơn vị bầu cử số 5) - Tiếng Mông

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 1 đến Đơn vị bầu cử số 5) - Tiếng Mông

390 lượt xem - 18/05/2021 16:47
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 6 đến Đơn vị bầu cử số 10) - Tiếng Mông

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 6 đến Đơn vị bầu cử số 10) - Tiếng Mông

267 lượt xem - 18/05/2021 16:47
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 11 đến Đơn vị bầu cử số 15) - Tiếng Mông

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 11 đến Đơn vị bầu cử số 15) - Tiếng Mông

315 lượt xem - 18/05/2021 16:47
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 4 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 4 tháng 5 năm 2021

126 lượt xem - 17/05/2021 10:35
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 3 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 3 tháng 5 năm 2021

153 lượt xem - 15/05/2021 10:28
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Mông

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Mông

459 lượt xem - 14/05/2021 16:48
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Mông

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Mông

342 lượt xem - 14/05/2021 16:48
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 2 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 2 tháng 5 năm 2021

282 lượt xem - 12/05/2021 08:25
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 1 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 1 tháng 5 năm 2021

420 lượt xem - 09/05/2021 17:45
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 6 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 6 tháng 4 năm 2021

822 lượt xem - 29/04/2021 10:00
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 5 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 5 tháng 4 năm 2021

147 lượt xem - 29/04/2021 10:00
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 4 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 4 tháng 4 năm 2021

471 lượt xem - 24/04/2021 15:44
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại