Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 3 tháng 6 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 3 tháng 6 năm 2021

384 lượt xem - 24/06/2021 15:02

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 3 tháng 6 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 6 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 6 năm 2021

480 lượt xem - 18/06/2021 15:58
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 2 tháng 6 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 2 tháng 6 năm 2021

369 lượt xem - 14/06/2021 16:30
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 6 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 6 năm 2021

618 lượt xem - 03/06/2021 10:10
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 5 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 5 năm 2021

612 lượt xem - 22/05/2021 09:38
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 1 đến Đơn vị bầu cử số 5) - Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 1 đến Đơn vị bầu cử số 5) - Tiếng Dao

258 lượt xem - 18/05/2021 16:35
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026  ( Từ Đơn vị Bầu cử số 6 đến Đơn vị bầu cử số 10) - Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 6 đến Đơn vị bầu cử số 10) - Tiếng Dao

183 lượt xem - 18/05/2021 16:35
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 11 đến Đơn vị bầu cử số 15)- Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 11 đến Đơn vị bầu cử số 15)- Tiếng Dao

174 lượt xem - 18/05/2021 16:35
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 3 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 3 tháng 5 năm 2021

918 lượt xem - 18/05/2021 07:00
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Dao

600 lượt xem - 14/05/2021 16:47
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Dao

354 lượt xem - 14/05/2021 16:47
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 2 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 2 tháng 5 năm 2021

228 lượt xem - 13/05/2021 09:01
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 5 năm 2021

588 lượt xem - 05/05/2021 15:36
Chương trình ca nhạc tiếng Dao tháng 4 năm 2021

Chương trình ca nhạc tiếng Dao tháng 4 năm 2021

444 lượt xem - 29/04/2021 08:11
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 4 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 4 tháng 4 năm 2021

1,368 lượt xem - 23/04/2021 10:54
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 4 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Dao tháng 4 năm 2021

273 lượt xem - 16/04/2021 16:51
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại