Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Thái

342 lượt xem - 14/05/2021 17:45

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Thái

117 lượt xem - 14/05/2021 17:36
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Mông

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Mông

453 lượt xem - 14/05/2021 16:48
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Mông

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Mông

339 lượt xem - 14/05/2021 16:48
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Dao

576 lượt xem - 14/05/2021 16:47
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Dao

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Dao

330 lượt xem - 14/05/2021 16:47
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 2 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 2 tháng 5 năm 2021

192 lượt xem - 13/05/2021 09:01
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 2 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 2 tháng 5 năm 2021

270 lượt xem - 12/05/2021 08:25
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 1 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 1 tháng 5 năm 2021

402 lượt xem - 09/05/2021 17:45
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 5 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 5 năm 2021

162 lượt xem - 06/05/2021 15:22
Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Dao số 1 tháng 5 năm 2021

558 lượt xem - 05/05/2021 15:36
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 5 năm 2021

213 lượt xem - 04/05/2021 08:22
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 6 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 6 tháng 4 năm 2021

762 lượt xem - 29/04/2021 10:00
Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 5 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Mông số 5 tháng 4 năm 2021

138 lượt xem - 29/04/2021 10:00
Chương trình ca nhạc tiếng Dao tháng 4 năm 2021

Chương trình ca nhạc tiếng Dao tháng 4 năm 2021

228 lượt xem - 29/04/2021 08:11
Chương trình ca nhạc tiếng Thái tháng 5 2021

Chương trình ca nhạc tiếng Thái tháng 5 2021

318 lượt xem - 28/04/2021 16:03
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại