Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Thanh niên huyện Văn Yên giữ gìn bản sắc dân tộc

486 lượt xem - 04/10/2011 17:45
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại