Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Thẩm định xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú xã Nậm Mười huyện Văn Chấn

549 lượt xem - 24/10/2011 17:43

Bản tin trước

[Xem thêm]
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại