Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Xin chờ trong giây lát...

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 6 năm 2023

480 lượt xem - 03/06/2023 09:07

Bản tin trước

[Xem thêm]
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 1 năm 2024

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 1 năm 2024

Nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Yên ( Tiếng Thái )

Nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Yên ( Tiếng Thái )

Những cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số tiêu biểu ở huyện Mù Cang Chải ( Tiếng Thái )

Những cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số tiêu biểu ở huyện Mù Cang Chải ( Tiếng Thái )

Đổi mới tư duy mở lối thoát nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện Trấn Yên( Tiếng Thái )

Đổi mới tư duy mở lối thoát nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện Trấn Yên( Tiếng Thái )

Người có uy tín điểm tựa của người dân vùng cao Mù Cang Cải ( Tiếng Thái )

Người có uy tín điểm tựa của người dân vùng cao Mù Cang Cải ( Tiếng Thái )

Văn Yên đào tạo nghề nhằm giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Văn Yên đào tạo nghề nhằm giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Lục Yên phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách ( Tiếng Thái )

Lục Yên phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách ( Tiếng Thái )

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 12 năm 2023

Dự án 8 _ Huyện Mù Cang Chải nỗ lực triển khai dự án 8 ( Tiếng Thái )

Dự án 8 _ Huyện Mù Cang Chải nỗ lực triển khai dự án 8 ( Tiếng Thái )

Vốn vay ưu đãi thúc đẩy kinh tế nông thôn ( Tiếng Thái )

Vốn vay ưu đãi thúc đẩy kinh tế nông thôn ( Tiếng Thái )

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 12 năm 2023

Dự án 8 _ Dự án vì phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (Tiếng Thái )

Dự án 8 _ Dự án vì phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (Tiếng Thái )

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 12 năm 2023

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 12 năm 2023

Yên Bình chú trọng phát triển các mô hình kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Yên Bình chú trọng phát triển các mô hình kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Trấn Yên triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ( Tiếng Thái )

Trấn Yên triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ( Tiếng Thái )

Văn Chấn nỗ lực giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Văn Chấn nỗ lực giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Hiệu quả chính sách giảm nghèo ở Trạm Tấu ( Tiếng Thái )

Hiệu quả chính sách giảm nghèo ở Trạm Tấu ( Tiếng Thái )

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại