Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Yên Bình tập trung phát triển giao thông nông thôn

Yên Bình tập trung phát triển giao thông nông thôn

612 lượt xem - 13/11/2023 11:20

Yên Bình tập trung phát triển giao thông nông thôn

Yên Bái phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2023

Yên Bái phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2023

1,194 lượt xem - 11/11/2023 15:10
Đồng bào thiểu số trong tỉnh góp sức xây dựng quê hương

Đồng bào thiểu số trong tỉnh góp sức xây dựng quê hương

120 lượt xem - 09/11/2023 08:00
Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

1,284 lượt xem - 08/11/2023 19:14
Yên Bái nỗ lực giảm nghèo bền vững

Yên Bái nỗ lực giảm nghèo bền vững

1,290 lượt xem - 07/11/2023 11:45
Giáo dục nghề nghiệp góp phần giảm nghèo ở Lục Yên

Giáo dục nghề nghiệp góp phần giảm nghèo ở Lục Yên

54 lượt xem - 06/11/2023 11:00
Những tín hiệu vui trong công tác xuất khẩu lao động ở Văn Yên

Những tín hiệu vui trong công tác xuất khẩu lao động ở Văn Yên

1,512 lượt xem - 05/11/2023 19:03
Thào A Ký - Tấm gương trong công tác dân vận khéo ở xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải

Thào A Ký - Tấm gương trong công tác dân vận khéo ở xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải

1,182 lượt xem - 04/11/2023 19:11
Kinh tế tập thể góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

Kinh tế tập thể góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

138 lượt xem - 03/11/2023 14:00
Văn Chấn quyết tâm giữ vững vùng cam

Văn Chấn quyết tâm giữ vững vùng cam

2,784 lượt xem - 03/11/2023 11:57
Giảm nghèo bền vững góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

Giảm nghèo bền vững góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

954 lượt xem - 03/11/2023 11:57
Gỡ khó thủ tục đất đai cho người dân

Gỡ khó thủ tục đất đai cho người dân

2,934 lượt xem - 01/11/2023 19:20
Yên Bái bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá các DTTS

Yên Bái bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá các DTTS

9,552 lượt xem - 01/11/2023 11:13
Sôi nổi phong trào "Sáng tạo trẻ" trong Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Sôi nổi phong trào "Sáng tạo trẻ" trong Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

696 lượt xem - 31/10/2023 19:28
Ông Nguyễn Ngọc Minh - Người Bí thư Chi bộ gương mẫu

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Người Bí thư Chi bộ gương mẫu

474 lượt xem - 30/10/2023 19:18
Đẩy mạnh đào tạo nghề cho học sinh người dân tộc thiểu số

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho học sinh người dân tộc thiểu số

78 lượt xem - 30/10/2023 16:00
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại