Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 190 – Ctr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái

Phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý, cần tạo môi trường thi đua lành mạnh, phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua đột xuất để xây dựng, phát triển Học viện ngang tầm với nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Trung ương Đảng giao phó.
phat trien hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh ngang tam nhiem vu
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Giám đốc Học viện, đại diện các ban, ngành Trung ương, Hà Nội cùng 41 tập thể và 157 đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện nêu rõ: Đại hội là mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác thi đua tại Học viện, các trường chính trị trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống hơn 70 năm qua và những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Đại hội cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hệ thống Học viện và các trường chính trị; lắng nghe một số tham luận của các tập thể, cá nhân về những mô hình hay, cách làm mới mang tính đột phá nhằm mang lại hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực công tác.

Để quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, việc tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị cần thiết thực, cụ thể và sát với các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm hơn nữa tới công tác thi đua; lấy thi đua, khen thưởng làm một trong các phương thức lãnh đạo; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; coi trọng công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được điều chỉnh theo hướng đa dạng các loại hình, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị. Học viện đã đào tạo được 110.913 học viên gồm tất cả các hệ lớp: đại học, sau đại học, bồi dưỡng theo chức danh… (tăng 75% so với giai đoạn 2010 – 2015). Học viện đã tổ chức các lớp Hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị cho 5.539 học viên – đây là hoạt động đào tạo hoàn toàn mới so với giai đoạn trước. Học viện cũng chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ dự nguồn chủ chốt cấp tỉnh cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cán bộ quản lý cấp chiến lược cho Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng. Học viện cũng chủ động thực hiện chắt lọc các kết quả nghiên cứu, xây dựng hơn 40 báo cáo chuyên đề, các kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Tiểu ban phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và tiếp tục phát huy truyền thống thi đua ái quốc với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, công tác thi đua, khen thưởng của Học viện tiếp tục đổi mới. Cụ thể, thi đua xây dựng, phát triển toàn diện để Học viện trở thành một cơ sở đào tạo hiện đại, bản sắc và hội nhập. Học viện thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; chú trọng đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư vấn chính sách, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch...

Chúc mừng và biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện và các trường chính trị trong 5 năm qua, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, những kết quả đạt được là rất quan trọng.

Tuy nhiên, phong trào thi đua vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: một số đơn vị tổ chức phong trào thi đua còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Các phong trào thi đua chưa thực sự toàn diện, cụ thể và đồng đều liên tục; chậm phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến qua phong trào thi đua yêu nước.

Để phong trào thi đua yêu nước của Học viện và các trường chính trị đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thi đua phải gắn liền với việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với phát huy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học, nhất là lý luận chính trị trong thời kỳ mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thông qua Đại hội thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những truyền thống tốt đẹp của Học viện và hệ thống các trường chính trị ở địa phương, các tấm gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để các tấm gương này thực sự được lan tỏa, truyền cảm hứng trong toàn bộ hệ thống học viện.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý, cần tạo môi trường thi đua lành mạnh, phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua đột xuất để xây dựng, phát triển Học viện ngang tầm với nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Trung ương Đảng giao phó; là động lực và hình mẫu cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước; xây dựng văn hóa trường Đảng gắn liền với việc thực hiện tốt Cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên để thực sự trở thành động lực thúc đẩy đông đảo cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tự giác và đổi mới sáng tạo, tạo nên khí thế thi đua lao động, nghiên cứu giảng dạy trong toàn hệ thống. Học viện cũng cần chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng để Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đặc biệt, công tác thi đua phải thường xuyên, đúng hướng, thiết thực; xem xét, đánh giá kết quả thi đua phải dân chủ, công khai, khắc phục bệnh hình thức, tệ quan liêu trong công tác thi đua, khen thưởng.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019.

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo TTXVN

Tin mới hơn

thu tuong dot dich lan nay nguoi dan binh tinh hon

Thủ tướng: “Đợt dịch lần này, người dân bình tĩnh hơn”

VOV.VN - Thủ tướng lưu ý, tuần này đến giữa tuần sau sẽ là đỉnh dịch nên các bộ, ban, ngành phải thực hiện quyết liệt công tác phòng dịch.

du bao thoi tiet hom nay nang nong o bac bo sap cham dut

Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng nóng ở Bắc Bộ sắp chấm dứt

VOV.VN - Hà Nội mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng.

thi tot nghiep thpt 2020 dau an ky thi dac biet dat muc tieu kep

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Dấu ấn kỳ thi đặc biệt đạt “mục tiêu kép”

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 từ ngày 8 - 10/8 đã kết thúc, kỳ thi vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

viet nam co them 3 ca mac covid 19 duoc cach ly sau khi nhap canh

Việt Nam có thêm 3 ca mắc Covid-19 được cách ly sau khi nhập cảnh

VOV.VN - Các bệnh nhân mắc Covid-19 từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 10/8/2020 trên chuyến bay VN331, đã được cách ly tại Hải Phòng sau khi nhâp cảnh.

da nang tiep tuc cach ly xa hoi tu 0h ngay 128

Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội từ 0h ngày 12/8

VTV.vn - Dịch COVID-19 vẫn rất phức tạp, Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0h ngày 12/8 đến khi có thông báo mới.

yen bai khoi cong xay dung nha may san xuat va che bien da voi trang vu gia

Yên Bái: Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến đá vôi trắng Vũ Gia

Sáng nay 11/8/2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Vũ Gia Yên Bái long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến đá vôi trắng Vũ Gia tại thôn Hợp Nhất xã Thịnh Hưng huyện Yên Bình. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.  

ky thi tot nghiep thpt dac biet mua covid ket thuc tot dep

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt mùa COVID kết thúc tốt đẹp

(PL)- Kỳ thi được đánh giá là an toàn, không có tình trạng lộn xộn, chưa phát hiện gian lận, nhất là gian lận có tổ chức.

viet nam khong co ca mac moi covid 19 trong sang 118 45 benh nhan am tinh voi virus sars cov 2

Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong sáng 11/8, 45 bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2

VTV.vn - 45 bệnh nhân đang điều trị bắt đầu có kết quả âm tính từ 1-2 lần với virus SARS-CoV-2. Sáng 11/8 là sáng thứ hai liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
thong bao le vieng le truy dieu va le an tang dong chi le kha phieu

Thông báo Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang vào ngày 14 và 15/8/2020.

4 benh nhan covid 19 dau tien o o dich da nang khoi benh

4 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở ổ dịch Đà Nẵng khỏi bệnh

Dân trí: Ngày 10/8, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, 4 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của thành phố trong đợt dịch này được công bố khỏi bệnh.  

kho co mua diem 10 o bai thi to hop khoa hoc tu nhien

Khó có “mưa” điểm 10 ở bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên

Dân trí: Dự kiến phổ điểm chủ yếu của bài thi tổ hợp từ 5-7 điểm. Ở môn Vật lý và Sinh học, mức 8-9 điểm sẽ ít và khó có “mưa”điểm 10 vì sự phân hoá của đề khá cao.  

thoi tiet ngay 108 nang nong dien rong o trung bo va dong bang bac bo

Thời tiết ngày 10/8: Nắng nóng diện rộng ở Trung bộ và Đồng bằng Bắc bộ

VOV.VN -Hôm nay, nắng nóng trên diện rộng ở Trung bộ và Đồng bằng Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

ngay dau tien khong ghi nhan ca mac moi trong dot dich phuc tap tai da nang

Ngày đầu tiên không ghi nhận ca mắc mới trong đợt dịch phức tạp tại Đà Nẵng

Dân trí: Sáng 10/8, Bộ Y tế cho biết sau 18 ngày diễn biến dịch phức tạp ở Đà Nẵng không phát hiện ca mắc mới Covid-19. Nhiều địa phương đang tiến hành làm xét nghiệm PCR để sàng lọc, phát hiện sớm ca bệnh.  

van yen ngay thi tot nghiep thpt dau tien dien ra an toan nghiem tuc

Văn Yên - Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc

Ngày 9/8/2020, 896 thí sinh tại 3 điểm thi của huyện Văn Yên là điểm thi trường THPT Chu Văn An, trường THPT Nguyễn Lương Bằng và trường THPT Trần Phú đã bước vào ngày thi đầu tiên với 2 môn thi là Toán và Ngữ Văn, buổi sáng thi môn Ngữ Văn thời gian 120 phút với hình thức tự luận, buổi chiều thi môn Toán thời gian 90 phút với hình thức trắc nghiệm.

867000 thi sinh bat dau thi tot nghiep thpt mon van trong dich covid 19

867.000 thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT môn Văn trong dịch Covid-19

Dân trí: Sáng nay 9/8, cả nước có 866.946 thí sinh đến trường làm bài thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Ngữ Văn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 26.186 thí sinh không thể dự thi đợt này.  

them 2 ca mac moi covid 19 ha noi ghi nhan benh nhan thu 7

Thêm 2 ca mắc mới Covid-19, Hà Nội ghi nhận bệnh nhân thứ 7

Dân trí: Sáng 9/8, Bộ Y tế công bố 2 ca mắc mới Covid-19 ở Hà Nội, Bắc Giang. Cả hai bệnh nhân này đều là người tiếp xúc gần (F1) với trường hợp mắc Covid-19 sau khi trở về từ Đà Nẵng.  

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại