Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2 - BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

264 lượt xem - 19/10/2020 09:24

Bản tin trước

[Xem thêm]
Kỳ họp thứ thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thông qua 20 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thông qua 20 nghị quyết quan trọng

Hội nghị triển khai nghị quyết Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX về phát triển kinh tế, xã hội

Hội nghị triển khai nghị quyết Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX về phát triển kinh tế, xã hội

Tin tức và Đời sống ngày 7 tháng 12 năm 2021

Tin tức và Đời sống ngày 7 tháng 12 năm 2021

Phát biểu Bế mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

Phát biểu Bế mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 12 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 12 năm 2021

Các đại biểu thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID - 19

Các đại biểu thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID - 19

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Các cấp hội Cựu chiến binh đi đầu trong các phong trào thi đua

Các cấp hội Cựu chiến binh đi đầu trong các phong trào thi đua

Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Tin tức và Đời sống ngày 6 12 2021

Tin tức và Đời sống ngày 6 12 2021

Dự báo thời tiết ngày 6 tháng 12 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 6 tháng 12 năm 2021

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

Khai mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Khai mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Yên Bái dự Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0

Yên Bái dự Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0

Tin tức đời sống ngày 5 tháng 12 năm 2021

Tin tức đời sống ngày 5 tháng 12 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 5 tháng 12 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 5 tháng 12 năm 2021

Tỉnh Yên Bái dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021

Tỉnh Yên Bái dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại