Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Sáng nay 16/7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 2 nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; thông qua Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIX; quyết nghị một số nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự vào chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp còn có đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Khai mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX diễn ra trong trong không khí cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang vui mừng, phấn khởi trước thành công toàn diện của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và sự thành công của Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Đ/C Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp

Với những kết quả quan trọng, khá toàn diện đạt được, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long cũng nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng nhân dân tỉnh cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh để bàn bạc, thống nhất, đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá, khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XIX

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XIX, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đã khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai các công việc ngay sau khi được bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Đ/C Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào các nội dung trình Kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để HĐND, UBND tỉnh, các quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, lưu ý trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị thông qua tại kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn (ngoài cùng bên trái) dự kỳ họp

Về các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng: Đây đều là các chính sách có tác động sâu rộng tới người dân, nhất là Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Về các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan tới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng, các nghị quyết này có ảnh hưởng quyết định tới việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cũng như thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, tạo việc làm, tăng thu cho ngân sách nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan để thống nhất thông qua, làm cơ sở cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XIX

Ngoài các nội dung trên đây, theo chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh còn thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Đề nghị HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các đề án, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Đ/c Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo của HĐND tại kỳ họp

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Lãnh đạo UBND tỉnh trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo Nghị quyết số 57 ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Đ/c Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tại kỳ họp

Lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Đại diện các sở, ngành trình bày các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp.

Theo chương trình, kỳ họp thứ 2 – HDDND tỉnh Yên Bái khóa XIX diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Thông tin tiếp theo về kỳ họp Đài PT&TH Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật./.

Trung Dũng, Trần Tiến, Mạnh Tuấn

Tin mới hơn

Giới phân tích “tiên lượng xấu” về giá vàng tuần tới

Giới phân tích “tiên lượng xấu” về giá vàng tuần tới

VOV.VN - Chỉ số USD được dự báo sẽ tăng trở lại trong bối cảnh lạm phát có phần hạ nhiệt, cùng những định hướng của FED về lãi suất khiến giá vàng khó duy trì biên độ tăng trong tuần tới.

Vì sao nhiều tài xế coi thường pháp luật, uống rượu bia vẫn lái xe gây tai nạn?

Vì sao nhiều tài xế coi thường pháp luật, uống rượu bia vẫn lái xe gây tai nạn?

VOV.VN - Tài xế uống rượu bia khi gây tai nạn thường để lại hậu quả nặng nề. Nhiều gia đình không chỉ mất người thân mà còn mất đi trụ cột kinh tế, nhiều đứa trẻ mồ côi cha mẹ... Đã đến lúc phải có chế tài xử lý mạnh hơn những kẻ uống rượu bia vẫn lái xe.

Thời tiết ngày 14/8: Mưa rào và dông rải rác trên khắp cả nước

Thời tiết ngày 14/8: Mưa rào và dông rải rác trên khắp cả nước

VOV.VN - Rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa rào, mưa to kèm dông rải rác tại các khu vực trên khắp cả nước.

Giỏ hàng của người tiêu dùng hậu COVID-19 có gì thay đổi?

Giỏ hàng của người tiêu dùng hậu COVID-19 có gì thay đổi?

VTV.vn-Sau dịch COVID-19, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, danh mục trong giỏ hàng của người tiêu dùng đã có nhiều thay đổi. Họ dành nhiều tiền hơn cho các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ.

Số người tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc cao nhất trong 3 tháng, ca mắc/ngày tại Nhật Bản vẫn cao nhất thế giới

Số người tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc cao nhất trong 3 tháng, ca mắc/ngày tại Nhật Bản vẫn cao nhất thế giới

VTV.vn - Đến sáng 14/8, thế giới có trên 594,48 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,45 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào tăng 54,1% trong tháng Bảy, tiếp tục kỳ vọng ở tháng Tám

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào tăng 54,1% trong tháng Bảy, tiếp tục kỳ vọng ở tháng Tám

Baoquocte.vn. Trong giai đoạn từ tháng 1-7/2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam-Lào đạt gần 949 triệu USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ trưởng GTVT: Xử nghiêm taxi chèo kéo, ép giá tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ trưởng GTVT: Xử nghiêm taxi chèo kéo, ép giá tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Lê Anh Tuấn yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đối với các hành vi chèo kéo, tăng giá, chèn ép khách đi xe tại khu vực Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Hà Nội dẫn đầu, Nghệ An lọt top 5 địa phương mua ô tô nhiều nhất

Hà Nội dẫn đầu, Nghệ An lọt top 5 địa phương mua ô tô nhiều nhất

Tổng số ô tô cá nhân từ 9 chỗ ngồi trở xuống đăng kiểm lần đầu trong nửa đầu năm 2022 đạt 211.985 xe, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu, trong khi Nghệ An lọt top 5.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
Đặt nền móng hình thành nền công nghiệp an ninh mạng

Đặt nền móng hình thành nền công nghiệp an ninh mạng

An toàn, an ninh mạng là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, là trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số và sự phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên số. Đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước tự chủ về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của quốc gia trên không gian mạng...

Chính phủ Hoa Kỳ ra thông báo liên quan đến mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam

Chính phủ Hoa Kỳ ra thông báo liên quan đến mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam

SKĐS - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc chính phủ nước này đang tiếp tục xem xét mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại