Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Xin chờ trong giây lát...

Điện lực Yên Bái thực hiện hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

246 lượt xem - 24/11/2023 11:04
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại